Home Văn Phẩm Biết Chưa Hết

Biết Chưa Hết

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. (1 Cô-rinh-tô 13:12) 

Có những lúc em buồn lòng hỏi Chúa, 
Sao người ngay, đối diện lắm nan đề. 
Cây kẻ ác lại tươi tốt sum suê, 
Luôn thịnh lợi trong mưu mô xảo quyệt? 1 

Ha-ba-cúc đã có lần muốn biết, 
Chúa công bình báo trả kẻ ác nhân.2 
Nhưng tại sao Chúa yên lặng nhiều lần. 
Khi kẻ ác, bách hại người nhân đức? 3 

Khi trồng cây, tin rằng thu hoạch được, 
Tùy mỗi loài, gặt sớm muộn khác nhau. 
Với đậu ngô, ba tháng thu hoa màu, 
Với cam, mít, đợi ba năm năm sinh quả. 

Cây gian ác, nhiều tội danh khác lạ, 
Nhiều hạn kỳ, nhận hậu quả khác nhau 
Khi nhãn tiền, thấy báo ứng thật mau,4 
Khi quả báo kéo dài bao thập kỷ. 

Chúa đang nắm những cán cân công lý, 
Mọi cuộc đời, mọi thế hệ nhân sinh.
Ngài thưởng phạt, theo luật Chúa công minh,
Trong ánh sáng đầy quyền uy thánh khiết. 

Có nhiều điều, ngày nay ta chưa biết, 5
Chưa tỏ tường, chưa phán quyết đúng sai.
Vì thời gian ngắn ngủi kiếp trần ai, 
Chưa thấy rõ toàn bức tranh công lý. 

Ngày Chúa đến, ta vui mừng hoan hỉ,
Đứng ngắm nhìn tranh tuyệt mỹ nhân sinh.
Đâu bông hoa, đâu gai góc hiện hình,
Đâu thưởng, phạt, trong vinh quang Thiên Chúa. 

Ta hớn hở ta vui mừng nhảy múa, 
Về năng quyền, công lý Chúa tuyệt luân.
Ta hoan ca, chúc tụng Chúa không ngừng,
Về ân điển, về tình yêu huyền nhiệm. 6 

THANH HỮU 
Tháng 7 năm 2021

 Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________________________

1 Thi-thiên 73:12 
2 Ca-thương 3:64 
3 Ha-ba-cúc 1:13 
4 Ê-sai 59:18 
5 1 Cô-rinh-tô 13:12 
6 1 Cô-rinh-tô 2:7, Ê-phê-sô 5:32

Bình Luận:

You may also like