Home Dưỡng Linh Hết Lòng Tìm Kiếm Chúa – 2 Sử-ký 31:20 – 32:8

Hết Lòng Tìm Kiếm Chúa – 2 Sử-ký 31:20 – 32:8

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/ptPaXAy1Bds

“Vua Ê-xê-chia… hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình…”  (2 Sử-ký 31: 20–21)

Lời Chúa cho chúng ta nhiều quan điểm, lời hứa và hướng dẫn về việc tìm kiếm Ngài. Trong Lời Chúa, chúng ta cũng tìm thấy những ví dụ rõ ràng về những người chân thành tìm kiếm Chúa và được ban phước nhiều đến nỗi không thể đo lường được.

Vua Ê-xê-chia đã tìm kiếm Chúa trong mọi việc người làm. Ngay từ khi mới lên ngôi, trở thành vua của xứ Giu-đa ở tuổi 25, Ê-xê-chia đã làm “những điều tốt lành, ngay thẳng và trung tín trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” Đối với Ê-xê-chia, tìm kiếm Chúa có nghĩa là thiết lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời trên khắp đất. Điều đó có nghĩa là phải thực hiện các dự án cụ thể: thanh tẩy đền thờ, khôi phục việc cử hành Lễ Vượt Qua, đập phá các hình tượng và ra lệnh cho mọi người ủng hộ việc thờ phượng tại đền thờ. Vua cũng thúc đẩy mọi người bằng tấm gương hào phóng của chính mình, và các vật phẩm bằng hiện kim được phân phát đều cho dân sự (Xem 2 Sử-ký 31).

Sử sách tóm tắt việc tìm kiếm Chúa của vua bằng một cụm từ “hết lòng mà làm”. Nói cách khác, Ê-xê-chia tìm kiếm Chúa không phải bằng cách tách mình ra khỏi cuộc sống hàng ngày mà bằng cách xắn tay áo lên và sửa chữa mọi thứ. Người đã nhúng tay vào công việc khó khăn để làm cho toàn bộ việc thờ phượng trở lại bình thường.

Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng tìm kiếm Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm. Hãy hòa hợp với Chúa qua sự thờ phượng, chúng ta biết Chúa luôn ở cùng chúng ta. Chúa là niềm an ủi và sức mạnh của chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì món quà thờ phượng đã giúp chúng con hòa hợp với Ngài. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con biết Ngài luôn ở bên chúng con, và chúng con luôn tôn vinh danh của Ngài. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like