Home Dưỡng Linh Hội Chúng — Ê-xơ-ra 6:19-22

Hội Chúng — Ê-xơ-ra 6:19-22

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/-oOSl-TRTXU

“Những người Y-sơ-ra-ên…ăn lễ Vượt Qua… để tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.”  (Ê-xơ-ra 6:21)

Tìm kiếm Chúa không chỉ là một bài tập cá nhân và riêng tư; mà nó cũng được thực hiện trong hội chúng. Trên thực tế, điều này được thực hiện trong hội chúng là tốt nhất. Khi dòng lịch sử kết thúc, một đoàn người lớn với vô số các sắc dân sẽ nhóm lại trước ngôi và thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng ta đã tìm kiếm trong suốt những năm dài sống như khách bộ hành trên đất (Xem Khải-huyền 7.)

Khi dân sự cùng nhau đồng tâm, hiệp ý tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Trong phân đoạn của chúng ta ngày hôm nay, các thầy tế lễ, cùng với nhiều người lưu vong trở về, đã một lần nữa tìm lại niềm vui thỏa. Họ đã trải qua nhiều năm ở Ba-by-lôn, than thở về cuộc sống tha hương, bị lưu đày nơi đất khách quê người. Họ được kể cho nghe những câu chuyện kinh dị về một Giê-ru-sa-lem bị san bằng và đền thờ bị phá hủy. Bây giờ họ đã trở lại cố hương, và với sự hỗ trợ của Đế-quốc Ba Tư, đền thờ đã được xây dựng lại. Giờ là lúc để cử hành Lễ Vượt Qua một lần nữa — lần này là ngay tại quê nhà trong ngôi đền đã được phục hồi lại ở Giê-ru-sa-lem. Không gì có thể kìm hãm được niềm vui của mọi người khi họ cùng nhau dâng những tế lễ hy sinh của mình lên cho Đức Chúa Trời.

Đây là một dự án được thực hiện trong cộng đồng. Cả dân sự cùng nhau từ bỏ lối sống vô tín của các dân tộc xung quanh họ. Choàng tay nhau, và gắn kết trái tim, họ ăn mừng trong bảy ngày, và khi họ làm vậy, Chúa làm cho lòng họ đầy dẫy sự vui mừng.

Thật khó để tưởng tượng bất kỳ kết quả nào khác. Khi những người tìm kiếm Chúa cùng đến với nhau, Đức Chúa Trời làm cho sự hiện diện của Ngài được biết đến và Ngài làm cho chúng ta đầy dẫy sự vui mừng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Xin Ngài dẫn dắt chúng con đến với những người đang tìm kiếm Chúa, và xin kết nối tấm lòng chúng con với nhau để chúng con có thể tìm thấy niềm vui trong Cha. Và rồi, con cầu xin Chúa giúp chúng con chia sẻ tình yêu và lòng nhân từ của Ngài với những người khác. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like