Home Chuyên Đề Bạn Có Gặp Vấn Đề Khi Cầu Nguyện Cùng Chúa Không?

Bạn Có Gặp Vấn Đề Khi Cầu Nguyện Cùng Chúa Không?

by Thành Phạm
30 đọc

Cầu nguyện là một việc hết sức bình thường với những người tin nhận Đức Chúa Trời. Nhưng tôi được biết ngày nay, vẫn còn có những anh chị em trong Chúa của chúng ta rất ít hoặc thậm chí không cầu nguyện với Chúa. Tôi đã từng tiếp xúc với một số người trong số họ và thật nhạc nghiên khi họ nói với tôi: “Tôi chẳng biết nói gì với Chúa!” hay “Tự nhiên đi xin xỏ Chúa tôi thấy làm sao á!” hoặc là “Tôi không biết có nên xin những cái tôi đang cần với Chúa không?”, “Chúa có nghe tôi không? Chúa còn nhiều việc phải lo mà dễ gì nghe tôi nói”… Thật sự khi nghe họ nói như vậy tôi cảm thấy rất tiếc và thương họ vì họ đang lãng phí rất nhiều thời gian trên đất này để tương giao với Đức Chúa Trời, Đấng Yêu Thương và Quyền Năng của chúng ta, và hơn tất cả vì Cầu Nguyện là một ơn phước vô cùng to lớn Đức Chúa Trời ban cho loài người. Hôm nay tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi viết ra một số ý trong sự hiểu biết và kinh nghiệm  bản thân qua bài viết này nhằm giúp những ai còn ngại ngùng, còn chưa quen với việc cầu nguyện sẽ có cái nhìn khác hơn trong Đức Tin về việc này nhằm cải thiện mối tương giao với Đức Chúa Trời của chúng ta.

Tại sao ta phải cầu nguyện?

Cầu nguyện có phải là xin xỏ không? Cầu nguyện có làm phiền Chúa không? Xin thưa với các anh chị em là KHÔNG! Vì Chúa muốn chúng ta làm vậy. Kinh Thánh đã viết:

Ma-thi-ơ 7:7,8 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.  Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.”

Đây là lời do chính Chúa Giê-xu đã nói khi Ngài đi rao giảng. Đây không những là một lời hứa mà còn là sự khẳng định chắc chắn của Chúa. Chúng ta thường bị những mối quan hệ, những logic trong thế gian làm chi phối tư duy và cách suy nghĩ của chúng ta nên chúng ta thường nghĩ xin hay nhờ ai đó giúp là làm phiền họ, cứ tự lấy sức riêng giải quyết là hay nhất. Đây là lối suy nghĩ theo tôi là rất dễ chia rẽ và ngăn trở  tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thực tế thì không phải khi chúng ta mở miệng cầu nguyện nài xin thì Chúa mới biết chúng ta cần gì, Ngài đã biết trước rồi:

Ma-thi-ơ 6:8 Cha các anh em biết những gì các anh em cần, trước khi anh em cầu xin Ngài.”

Hê-bơ-rơ 4:13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.”

Thi thiên 139:1-3 “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi.”

Đức Chúa Trời chẳng hề rời mắt khỏi chúng ta một giây một phút nào, thế nên những nan đề, những nhu cầu, những trăn trở lo toan của chúng ta đều được phơi này tất cả trước mắt Chúa. Vậy, nếu Ngài đã biết tất cả mọi điều tại sao Ngài không giúp chúng ta mà còn đợi chúng ta cầu xin Ngài qua lời cầu nguyện? Bởi vì, Ngài muốn chúng ta thể hiện và đặt lòng tin nơi Ngài. Phải tin chúng ta mới nhờ cậy, phải tin chúng ta mới mong chờ, và phải tin chúng ta mới thấy yên lòng trong sự chăm sóc. Kinh Thánh nói về Đức Tin như sau:

Hê-bơ-rơ 11: 1-6 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt.

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói.

Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi.

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

Vậy sự cầu nguyện không chỉ thể hiện sự vâng phục theo ý muốn của Chúa mà còn thể hiện Đức Tin nơi Ngài. Thế nên chúng ta cứ thỏa lòng trong Chúa khi cầu nguyện và đừng lo nghĩ băn khoăn chi hết. Cứ trình dâng hết lên Chúa những điều chúng ta nghĩ, chúng ta muốn, chúng ta cần, chúng ta trăn trở. Chúa sẽ lấp đầy và làm cho chúng ta để chúng ta được kinh nghiệm Chúa mỗi ngày mỗi hơn.

Và trong thực tế, không phải ai cũng có thể bắt đầu cầu nguyện một cách dễ dàng tự nhiên được hết. Mọi việc đều cần có thời gian làm quen. Các anh chị em đừng nên thấy buồn hay mặc cảm khi thấy ai đó cầu nguyện quá hay quá trôi chảy mạch lạc còn mình cứ nhút nhát, còn ngại ngùng. Giống như mọi mối quan hệ trong cuộc sống, mọi sự thân thiết, thấu hiểu và tự nhiên thoải mái đều cần một quá trình xây dựng và quá trình đó đều dự trên: Sự giao tiếp hằng ngày. Hãy nhớ lại cách chúng ta thân thiết với bạn bè, đồng nghiệp, có ai mà lúc đầu mà không ngại ngùng đâu, thế nhưng ngày qua ngày, trong sự giao tiếp và tương giao qua lại chúng ta hiểu và gần gũi nhau hơn. Thì với Đức Chúa Trời cũng thế, mặc dù tình yêu và sự chăm sóc của Ngài luôn chờ đợi chúng ta nhưng chúng ta cũng phải tương giao nhiều để cảm nhận Ngài và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta dạn dĩ hơn trong Chúa:

Rô ma 8:26-27 Cũng một thể ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.”

Tôi cũng đã từng như vậy, tâm lý con người thôi, đã rất khó khăn trong những lời cầu nguyện ban đầu. Tôi chẳng biết nói gì, xin gì, tôi đã rụt rè trong những câu nói đầu tiên với Chúa. Nhưng ngày qua ngày, khi những lời cầu nguyện được hồi âm ít nhiều, tôi biết mình không làm điều vô ích thì tôi càng hăng say hơn để cầu nguyện. Đó là một sự khích lệ trong Chúa vì Chúa luôn muốn chúng ta biết sự yêu thương và hiện hữu của Ngài và bỏ qua sự lo toan:

Giê rê mi 33:3 Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.

1 Giăng 5:14, 15 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.”

Đến đây, tôi hi vọng những ai còn ngại ngùng, rụt rè hãy bỏ qua những cảm giác đó và đến gần hơn với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm thêm nữa về Ngài qua đó nuôi dưỡng thêm Đức Tin của chúng ta trên hành trình của những ngày còn trên đất này. Không phải không có lý do mà đến ngày hôm nay, hàng tỷ người đã tin nhận Chúa Giê-xu để nhận sự cứu rỗi rồi sau đó đời sống họ đã thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Đó là do qua lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Đức Chúa Trời đã hành động trên họ, chăm sóc và biến đổi họ, thế nên tôi ước ao những anh chị em trong Chúa và cả những người chưa tin cũng sẽ được biến đổi một cách tốt đẹp như vậy, để trước tiên là Danh Chúa được tỏ ra mỗi ngày một sáng hơn và sau đó thêm nhiều người được sống cuộc sống bình an thỏa lòng hơn. Chúa ở cùng chúng ta ở ngày cho đến tận thế. Hãy vững tin như vậy!

Thành Phạm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like