Home Văn Phẩm Thử Rèn Cuộc Đời

Thử Rèn Cuộc Đời

by Thanh Hữu
30 đọc

Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. (Gióp 23:10)

Em thường muốn, cho cuộc đời suôn sẻ,
Cho tháng ngày trên đất mãi vui tươi?
Muốn hanh thông, muốn tiếng hát vui cười.
Muốn bình thản, như hồ thu lặng gió?

Chúa lại muốn, dẫn em vào bão tố,
Muốn cùng thuyền, vượt sóng gió bên ta. [i]
Muốn đi trên, những thử thách phong ba,
Để em thấy bao quyền năng phép lạ.

Giô-sép đã, trải qua nhiều tai họa,
Trước khi làm thủ tướng Ê-dip-tô. [ii]
Gióp trải qua nhiều thử thách cam go,
Để nhận lãnh bội phần ơn phước Chúa. [iii]

Những thử thách, Chúa dùng như ngọn lửa,
Làm tinh ròng vàng bạc để quí hơn. [iv]
Qua thử thách, Chúa dùng để ban ơn,
Cho em thấy được quyền uy phép lạ.

Đã bao lần, em sầu than buồn bã,
Khi đương đầu với thử thách cam go.
Qua thời gian, em thấy rõ nguyên do,
Chúa trui luyện em thành người hữu ích.

Em thường muốn, mình nổi danh trên đất,
Chúa muốn em, có giá trị đời sau.
Trần gian nầy, thật ngắn ngủi biết bao,
Nếu so sánh, không thời gian vô tận.

Chúa Cứu Thế, chốn trời cao cầu nguyện, [v]
Em dư đầy đức tin lớn Ngài ban.
Em quyết tâm, luôn trung tín vững vàng,
Sống đắc thắng, vượt trên ngàn thử thách.

Em đứng thẳng, đối diện bao thù nghịch,
Cậy uy quyền, Danh Chúa em phán tuyên.
Bước lên trên, sóng gió cách vững yên,
Em chiêm ngưỡng trời trăng sao lấp lánh.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Lu-ca 8:22-25

[ii] Sáng Thế Ký 50:20.

[iii] Gióp 23:10

[iv] 1 Phi-e-rơ 1:7

[v] Luca 22:32

Bình Luận:

You may also like