Home Văn Phẩm Trong Tay Con Có Vật Gì?

Trong Tay Con Có Vật Gì?

by Thanh Hữu
30 đọc

Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2)

Khi đối diện, với cuồng phong bão tố,
Với nan đề, với thử thách lớn lao.
Ta lo âu, ta sợ hãi biết bao,
Muốn thối chí, mất niềm tin tiến bước?

Ta thường nghĩ, làm sao mình có được,
Một uy quyền, một sức mạnh, giàu sang.
Nhiều khả năng, nhiều tiền của bạc vàng,
Mới hy vọng, đạt thành công kết quả.

Trong tình Chúa, trong quyền năng, phép lạ,
Không nan đề, quá lớn với Thần Nhân.
Ngài muốn ta, đem vật nhỏ góp phần,
Vào kế hoạch, vào chương trình vinh hiển.

Chúa đã hỏi, Môi-se khi đối diện,
Vật nhỏ nào, con đang có trong tay?  [1]
Rằng: gậy thô, trông nhỏ bé thế nầy,
Hãy quăng xuống, gậy hóa thành con rắn. [2]

Rồi từ đó, chiếc gậy thô huyền nhiệm,
Đã tỏ bày bao phép lạ quyền năng.
Đem tuyển dân, từ nô lệ khổ hèn,
Vào đất hứa, với danh vang lừng lẫy.

Trành ném đá, một vài viên sỏi nhỏ,  [3]
Đa-vít dùng trong Danh Chúa quyền oai.
Đã thắng hơn Gô-li-át biệt tài,  [4]
Đem vinh hiển, con dân Ngài đắc thắng.

Năm bánh cá, trong khiêm nhu thầm lặng,  [5]
Đem dâng Ngài, thết đãi năm ngàn ăn.  [6]
Vật đơn sơ, trong tay Chúa quyền năng,
Thấy phép lạ bao ngàn năm ghi nhớ.

Chúa muốn hỏi, tay con cầm gì đó?
Đừng ngại ngùng, hãy trao nó cho ta.
Trong đức tin, trong quyền phép bao la,
Hãy hành động, nḥận quyền uy đắc thắng.

Mắt chăm nhìn Chúa vĩnh hằng,
Ân tứ, tài chánh, khả năng dâng Ngài
Xin dùng tay Chúa quyền oai,
Làm những việc lớn, triễn khai Nước Trời.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2 

[2]Xuất Ê-dip-tô Ký 4:3-4 

[3] 1 Sa-mu-ên 17:40, 49

[4] 1 Sa-mu-ên 17:50

[5]  Giăng 6:9

[6] Giăng 6:10

Bình Luận:

You may also like