Home Văn Phẩm Truyền Con Covid Đi Vào Biển Sâu

Truyền Con Covid Đi Vào Biển Sâu

by Thanh Hữu
30 đọc

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. (Mác 11:23)

Trần gian có lắm núi cao,
Có lắm biển rộng, làm nao núng lòng.
Núi cao, đá lớn gai chông,
Cản đường, chắn lối ta không làm gì…
Núi, nan đề lớn hiểm nguy,
Sức người khó thể chuyển di khỏi mình.
Nhưng khi ta có đức tin,
Nói với núi lớn muôn nghìn cất lên. [1]
Rồi quăng xuống biển mông mênh,
Núi sẽ vâng phục, làm nên lệnh nầy.

Chúa ơi, núi lớn ngày nay,
Là con “covid” mỗi ngày gia tăng.
Giống như một tấm màn đen,
Phủ cả thế giới khó khăn ngập tràn.
Bệnh tật, đau khổ tràn lan,
Hàng triệu người chết lầm than đau buồn.
Trong Danh Cứu Chúa độc tôn,
Tin nơi quyền phép vẫn còn thời nay. [2]
Cùng nhau tuyên bố câu này:
“Truyền con covid mau bay khỏi mình.
Đi vào biển rộng mông mênh,
Chìm vào đáy thẳm, tan trên sóng cồn.

Thời xưa, Ai-cập đau buồn,
Cào cào tàn hại ruộng vườn nát tan. [3]
Ăn năn, Chúa đổi bình an,
Cào cào, gió thổi vào ngàn biển khơi.[4]
Nay, cùng than khóc người ơi,
Cùng nhau cầu khẩn Chúa Trời trên cao.
Xin ơn thương xót tuôn trào,
Thổi con “covid” đi vào biển sâu.
Để cho nhân thế địa cầu,
Vui mừng, cảm tạ ơn sâu của Ngài.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Mác 11:23

[2] Ma-thi-ơ 21:21

[3] Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12-14 

[4] Xuất Ê-díp-tô Ký 10:19 

Bình Luận:

You may also like