Home Văn Phẩm Bức Thư Của Chúa Cứu Thế

Bức Thư Của Chúa Cứu Thế

by Thanh Hữu
30 đọc

Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống; không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. (2 Côrinhtô 3:3)

Nếu Phao-lô sống thời nay,
Ông viết Kinh Thánh câu nầy như sau:
“Anh em là những “e-mail”,
Của Chúa Cứu Thế viết theo ý Ngài.

Do chức vụ tôi triển khai,
Không qua trực tuyến, qua Ngài, Thánh Linh.
Không viết trên đá, ảnh hình,
Mà trên lòng dạ, nhân linh con người “.  [1]

 “E-mail”, “Facebook”, “twitter”  …
Là loại thư được triển khai thời nầy.
Không qua bưu điện chuyền tay,
Mà qua trang mạng đến ngay người cần.

Bạn là một Cơ-đốc nhân,
Là “e-mail” sống cuộc trần bon chen.
Là một “Facebook” ngợi khen,
Chuyển tải chân lý vĩnh hằng Chúa Cha.

Để khi người đọc nhận ra,
Đâu là ân điển, thứ tha, vui mừng.
Đâu là khích lệ, yêu thương,
Đâu là hiệp nhất, khiêm nhường, biết ơn.

Xin đừng “share” những giận hờn,
Chống đối, tranh chấp, thua hơn chính trường.
Xin đừng chuyển tải ganh tương,
Phao vu, chụp mũ theo phường âm mưu.

Lời nói đã được Chúa lưu, [2]
Lời viết trên mạng Chúa sưu tập rồi.
Không là gió thoảng mây trôi,
Nhưng sẽ thưởng phạt trong đời mai sau.

Ai ơi, ta hãy cùng nhau,
“Share” những ơn phước, ốm đau chữa lành.
Chia sẻ ân tứ thuộc linh,
Để người nhận thấy tôn vinh Chúa Trời.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] 2 Cô-rinh-tô 3:3

[2] Ma-thi-ơ 12:37

Bình Luận:

You may also like