Home Dưỡng Linh Sống Chính Trực – Con Người Của Bạn Khi Một Mình Đối Diện Với Chúa

Sống Chính Trực – Con Người Của Bạn Khi Một Mình Đối Diện Với Chúa

by Rick Warren
30 đọc

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”Ma-thi-ơ 5:8

Ma-thi-ơ 5:8 chép: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”

“Thấy Đức Chúa Trời” chính là được kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Những tín hữu với một tấm lòng trong sạch sẽ chiêm nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ sẽ được bày tỏ và nhận biết được cách rõ ràng mục đích của Chúa dành cho cuộc đời họ là gì. Họ sẽ sống trong sự bình an, được tha thứ, được kinh nghiệm và được trưởng thành trong sự trường dưỡng của Thánh Linh Ngài.

Bạn có muốn trở nên một trong những người đó không?

Chắc chắn, mỗi Cơ Đốc nhân đều ao ước được “thấy Đức Chúa Trời”. Thời nay chúng ta không đề cập nhiều đến tấm lòng trong sạch, nhưng chúng ta sử dụng từ “chính trực”. Đời sống của chúng ta chính trực không có nghĩa là chúng ta đã hoàn hảo, vì không ai trong chúng ta là hoàn hả cả. Vậy một đời sống chính trực nghĩa là như thế nào?

Chính trực là sự toàn vẹn.

Rất nhiều người nghĩ cuộc đời giống như cả một chiếc bánh, những khía cạnh khác nhau trong đời sống chính là từng miếng bánh. Miếng này là nghề nghiệp. Miếng khác là đời sống làm việc. Miếng khác nữa là đời sống tâm linh. Rồi một miếng nữa là đời sống gia đình. Miếng nữa là đời sống xã hội, miếng khác nữa là những bí mật nhỏ – những áp lực, những ràng buộc, những bản ngã, hoặc những điều không ai biết… Nhưng nếu chúng ta phân chia cuộc đời ra từng phần như vậy, chúng ta sẽ khó có thể sống ngay thẳng, bởi vì nó không toàn vẹn.

Sự chính trực có nghĩa là trong mọi lời nói, hành động, và động cơ thúc đẩy, đối với mọi người xung quanh, ở mọi nơi, mọi lúc của đời sống chúng ta đều nhất quán là một.

Chính trực là chân thật.

Những vở kịch trong văn hóa Hy Lạp cổ luôn có một anh chàng đóng rất nhiều vai. Anh ta có thể đeo một mặt nạ bước ra sân khấu cho một vai diễn này, sau đó thay mặt nạ để đóng một vai khác. Người này được gọi là “hupokrites”. Đó cũng là lý do chúng ta có từ “hypocrite” – đạo đức giả, hoặc giả hình.

Khi chúng ta đeo những mặt nạ khác nhau để xuất hiện trước mặt một nhóm người này theo cách này, rồi xuất hiện trước những người khác theo cách khác, chúng ta đã thiếu đi sự chân thật. Chúa muốn chúng ta sống với đúng con người và tính cách mà Ngài đã tạo nên và đặt để trong chúng ta dù bất kể chúng ta tiếp xúc với ai.

Chính trực là sống với động cơ trong sạch.

Nghĩa là làm điều đúng đắn, và chúng ta làm như vậy bởi những lý do đúng đắn. Chúng ta cần phải có có động cơ thánh khiết và trong sạch. Chúng ta cần thành thật và thẳng thắn trong mọi phương diện của đời sống và với mọi người. Chúng ta sống không phải để cho con người đánh giá chúng ta những để Chúa nhìn chúng ta, và để danh Ngài được vinh hiển.

Con người thường quan tâm đến bề ngoài, nhưng Chúa quan tâm đến sự chính trực và động cơ thánh sạch trong lòng chúng ta. Con người quan tâm đến danh tiếng, nhưng Chúa quan tâm đến tánh hạnh. Sự chính trực là điều tạo nên con người thật của chúng ta. Danh tiếng, địa vị, bộ mặt… chỉ là con người bề nổi trước mắt những người xung quanh mà thôi và nó không có giá trị gì hết. Nhưng tấm lòng trong sạch với những động cơ chính trực khi chúng ta một mình đối diện với Chúa là điều giá trị hơn cả.

Chúa đẹp lòng với những ai có sống một đời sống chính trực. Ngài ban phước cho họ, và họ là bạn hữu của Ngài. Vì có Lời chép rằng, “Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.” (Châm ngôn 11:20). Ngày hôm nay, tôi cầu nguyện và khích lệ bạn hãy khao khát được sống một đời sống chính trực trước mặt Chúa. Sống một đời sống với những động cơ thánh khiết đẹp ý Ngài. Để cũng bởi đó, chúng ta sẽ sống không chỗ trách được trước những người xung quanh. Amen!

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like