Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 9: Bạn Được Phục Hòa

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 9: Bạn Được Phục Hòa

by Sưu Tầm
30 đọc

Phục hoà tức là bỏ đi sự thù hằn, tranh cãi giữa hai người và hiệp họ lại trong hoà bình.

Kinh Thánh nói rằng con người làm nô lệ cho tội tỗi, và bởi tội tỗi đó mà họ trở thành kẻ thù của Chúa. Tội tỗi làm dấy lên sự thù nghịch giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội tỗi. Nó tạo ra bức tường ngăn cách tự chúng ta không thể tháo bỏ, dù có muốn.

Câu trả lời của Chúa cho vấn đề này là sự phục hoà – để hiệp hai người lại bằng cách bỏ đi thù hận từng tồn tại trước đó giữa họ. Bốn lần Tân Ước nói về công tác và mục vụ của Đức Thánh Linh khi nói về phục hoà (Rô-ma 5:10; 2 Cô-rinh-tô 5:18-21; Ê-phê-sô 2:16; Cô-lô-se 1:21-22).

Trong sự phục hoà, Chúa xử lý tội lỗi của chúng ta và mang chúng ta đến với chính Ngài trong sự bình an và cương vị là con cái được chuộc mua của Ngài. Tất cả điều này đã được Đức Chúa Trời làm thành trong Đấng Christ.

Ngài làm điều đó như thế nào? Hãy đọc lại 2 Cô-rinh-tô 5:18-21.

Chúa không còn đếm tội lỗi của chúng ta để chống lại chính chúng ta, hay tính tội lỗi vào tài khoản của chúng ta. Ngài huỷ mọi khoản nợ chúng ta mắc phải do phá luật Ngài (câu 19).

Tội lỗi của chúng ta được tính vào tài khoản của Đấng Christ (câu 21a). Chúa Giê-su chịu trách nhiệm cho khoản nợ đó.

Hình phạt cho tội lỗi của chúng ta đã đổ trên Chúa Giê-su. Ngài đã trả món nợ đó. Ngài bị đối xử như tội nhân, rồi Ngài chết (Ê-sai 53:5).

Sự công chính của Chúa Giê-su được tính vào tài khoản của chúng ta (câu 21b). Chúng ta được đối xử như con cái Đức Chúa Trời, đồng thừa kế với Đấng Christ (Rô-ma 8:17).

Bạn đã được phục hoà, giờ thì bạn được đến gần Ngài (Ê-phê-sô 2:16-18).

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like