Home Dưỡng Linh Chết Với Tội Lỗi và Sống Với Đấng Christ

Chết Với Tội Lỗi và Sống Với Đấng Christ

by Debbie Thủy
30 đọc

Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một ai làm lành, dù một người cũng không. Con người đầy sự dối trá và lừa gạt, nguyền rủa và cay đắng. Gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng nên chẳng được bình an. Tất cả mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cả thiên hạ phải chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời bởi chẳng ai có thể dùng việc lành hay công đức mà được kể là công chính trước mặt Ngài.

Nhưng nhờ ân điển bởi sự cứu chuộc qua huyết Chúa Giê Xu chúng ta được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Chúng ta được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Áp-ra-ham đã tin vào lời hứa của Chúa và bởi đức tin ông được kể là công chính. Ông đã hi vọng dù không còn lý do để hi vọng. Ông tin ông sẽ thành cha của nhiều dân tộc ngay khi thân thể chết mòn vì gần trăm tuổi và vợ ông không thể sinh con được nữa nhưng đức tin không hề suy giảm. Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Chúa, hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa.

Bởi đức tin chúng ta được làm hoà lại với Đức Chúa Trời, được đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Không những thế chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn đâu.

Vậy nếu chúng ta đã chết với tội lỗi rồi thì sao lại còn tiếp tục sống trong tội lỗi được. Vì khi chúng ta chịu báp-têm trong Chúa Giê-Xu đồng nghĩa là chúng ta đã chết con người cũ trong sự chết của Ngài để rồi chúng ta được đồng sống lại đời sống mới vinh quang cùng Ngài.

Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, con người tội lỗi đã bị tiêu diệt, chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Chúa Giê Xu đã sống lại và Ngài không bao giờ chết nữa thì cũng vậy, chúng ta cũng đang sống vinh quang với Ngài đừng để mình bị chết dưới quyền của tội lỗi lần nữa.

Đừng để tội lỗi cai trị mình, đừng chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những người từ cõi chết sống lại trở thành công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Vì tình yêu của Ngài tuôn đổ trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta để chúng ta sống vui mừng, tự do, đắc thắng trong ân điển Ngài.
Rô ma 4,5,6.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like