Home Văn Phẩm Điềm Báo Chúa Tái Lâm

Điềm Báo Chúa Tái Lâm

by Thanh Hữu
30 đọc

Hỡi Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuộn sách nầy lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.” (Đa-ni-ên 12:4).

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14

Ngày nay công nghệ không trung,
Vệ tinh trực tuyến, truyền thông mọi nhà.
Cho dù người ở thật xa,
Internet cũng đem ta đến gần.

Tin Lành cứu rỗi phước ân,
Giảng ra khắp đất, băng tần wifi.   [i]
Chỉ với điện thoại cầm tay,
Cứu rỗi đem đến bên tai của mình.

Khi ta hưởng dụng văn minh,
Ta cần nghĩ đến qui trình tái lâm.
Chúa đã báo trước ngàn năm,
Đến ngày sau rốt Chúa thăm toàn cầu. [ii]

Non cao, hải đảo, rừng sâu
Được nghe cứu rỗi nhiệm mầu Giê-xu.
Ngày nay đi lại viễn du,
Tham quan đô hội, biển sâu, đồng bằng,

Số người du lịch gia tăng,
Hằng năm, tỉ rưởi người hằng chu du.  [iii]
Tiên tri phán trước nghìn thu,
Thời kỳ Chúa đến người du lịch nhiều.  [iv]

Công nghệ tiến bộ bao nhiêu,
Học thức ứng nghiệm những điều đã ghi.  [v]
Thời nay ta chuẩn bị gì?
Đợi ngày Chúa đến rước đi về trời?

Giữ lòng trung tín ai ơi, [vi]
Dù cho thử thách, khắp nơi tràn đầy
Dù cho cám dỗ mỗi ngày,
Nhờ Chúa đắc thắng, cầm tay đi cùng.

Nhìn lên mây trắng không trung
Đợi ngày ta sẽ tương phùng “Chiên Con”  [vii]
Mừng vui thân thể linh hồn
Trong vương quốc thánh chúc tôn Danh Ngài.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Ma-thi-ơ 24:14)

[ii] Mác 13:10

[iii] http://baodulich.net.vn/Xu-huong-phat-trien-cua-du-lich-the-gioi-trong-giai-doan-toi-2402-20008.html

[iv]  Đa-ni-ên 12:4 a

[v] Đa-ni-ên 12:4 b

[vi] Khải-huyền 2:10

[vii] Khải-huyền 5:12,  Khải-huyền 7:17

Bình Luận:

You may also like