Home Văn Phẩm Người Biết và Chúa Biết

Người Biết và Chúa Biết

by Thanh Hữu
30 đọc

Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. (Thi-thiên 139:1-2)

Ngày nay công nghệ AI, [1]
Người ta chụp ảnh mặt mày dung nhan.
Đi đâu trên khắp trần gian,
Vẫn bị phát hiện rõ ràng chẳng sai.

Phân biệt giọng nói của ai,
Biết được nơi chốn đường dài ta đi.
Con người chỉ biết ngoại vi,
Không biết tâm tính nghĩ suy trong lòng. [2]

Chỉ Chúa thấy được bề trong,
Thấy được tư tưởng, ước mong con người. [3]
Khi ta chưa nói thành lời,
Chúa biết ý định ở nơi tâm hồn.  [4]

Biết khi lên núi trèo non,
Khi ta xuống biển sóng cồn phủ vây.
Khi ta di chuyển đông tây,
Tay Chúa ở với phủ vây bảo toàn.

Chúa biết hành động mưu toan,
Chúa biết lòng dạ ngay gian với người.  [5]
Biết ta vâng phục Chúa Trời,
Hay chỉ hình thức để đời ban khen.

Biết khi thử thách khó khăn,  [6]
Khi bị cám dỗ bủa giăng quanh mình.  [7]
Biết ta giữ vững đức tin,
Hay đã mệt mỏi linh trình buông xuôi?

Chúa dùng ân sủng Ngôi Lời,
Dùng Linh Thánh Chúa khuyên mời, đỡ nâng.
Cho ta sức mới bội phần,   [8]
Cho ta đắc thắng phước ân tuôn tràn.

Hãy vui trong Chúa Bình An,
Dù cho dịch lệ tràn lan quanh mình.
Dù cho bão tố khiếp kinh,
Núp trong cánh Chúa an bình hồn thân.

THANH HỮU
Tháng 3 năm  2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI)

[2] 1 Sa-mu-ên 16:7

[3] Thi-thiên 139:2

[4] Thi-thiên 139:4

[5] Thi-thiên 69:5

[6] 2 Ti-mô-thê 2:12

[7] Gia-cơ 1:12

[8] Ê-sai 40:31 

Bình Luận:

You may also like