Home Văn Phẩm Chúa Không Bỏ Quên

Chúa Không Bỏ Quên

by Thanh Hữu
30 đọc

Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ (Lu-ca 12:6-7)

Bao lần em đã ưu tư,
Nghĩ mình như đã sống dư, sống thừa?
Đường trần bao nỗi nắng mưa,
Công danh, sự nghiệp vẫn chưa có gì?

Bao lần em đã tự ti,
Nghĩ mình nhỏ bé, khinh khi giữa đời.
Nghĩ mình xã hội bỏ rơi,
Nghĩ mình Chúa cũng xa rời bỏ quên.

Không đâu. Chúa vẫn ở bên,
Ngài biết tiểu sử, biết tên em rồi.  [i]
Biết khi em mới ra đời,
Biết khi em đứng, em ngồi, em đi. [ii]

Biết khi em sống nhu mì,
Biết khi phản loạn hồ nghi đất trời.
Tình yêu Cứu Chúa đầy vơi,
Ngài tạo cơ hội đến nơi phước lành.

Nhận ơn cứu rỗi hồn linh,
Nhận được cơ nghiệp hiển vinh vĩnh hằng.
Đường đời dù gặp khó khăn,
Chúa vẫn lưu ý, dắt chăn mỗi ngày.

Hãy xem chim sẻ nhảy bay,
Giá trị ít ỏi trên tay vài đồng.  [iii]
Chúa vẫn bảo vệ chăm trông,
Không con nào rớt mà không ý trời.

Tóc em Chúa đã đếm rồi,  [iv]
Biết khi đen, bạc, rụng rơi khỏi đầu.  [v]
Chúa có mục đích dài lâu,
Giúp ta giá trị thâm sâu nước trời.

Vui lên cảm tạ ai ơi,
Quan tâm chăm sóc tuyệt vời Chúa Cha.
Dù cho khủng hoảng xảy ra,
Nắm chặc lời hứa lòng ta an bình.

THANH HỮU
Tháng 01 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Ê-sai 45:4

[ii] Thi-thiên 139:2

[iii] Luca 12:6-7

[iv] Ma-thi-ơ 10:30

[v] Ma-thi-ơ 5:36

Bình Luận:

You may also like