Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 15: Tại sao Chúa Giê-su phải chết?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 15: Tại sao Chúa Giê-su phải chết?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Nhiều người biết rằng Chúa Giê-su là một vị thầy vĩ đại, dạy dỗ những điều thiện như yêu thương nhau. Và họ không hiểu tại sao Ngài phải chết. Họ nghĩ đây thật là một điều tồi tệ. Những người khác nghĩ Chúa Giê-su là một tiên tri cảnh báo mọi người chống lại lối sống ích kỷ. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su phải chết vì Ngài có nhiều kẻ thù.

Nhưng Chúa Giê-su phải chết vì Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít đã nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Vậy Chúa Giê-su đã làm như thế nào? Trước đây, Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam và Ê-va, nhưng họ không vâng lời Chúa, họ phạm tội. Và “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).

Đây không chỉ là chết về thể xác, mà là cả thể xác linh hồn phải vào hoả ngục. Đó là sự xa cách Đức Chúa Trời đời đời, đánh mất sự sống đời đời. Vậy nên con người cần được cứu. Họ phải làm sao? Thay vì phải chết vì tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời cho phép con người dâng con chiên làm của tế lễ. Khi con chiên bị giết, huyết nó tuôn ra. Chúa nhận điều đó như là giá chuộc cho sự chết mà con người đáng lẽ phải chịu.

Nhưng vấn đề là con người cứ phạm tội hoài, và họ cứ phải dâng con chiên làm của tế lễ. Nhưng không bao giờ là đủ.

Trước khi thế giới bắt đầu, Đức Chúa Trời đã biết con người sẽ phạm tội. Vậy nên Ngài có một giải pháp. Ngài lên kế hoạch sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-su đến thế gian, như con Chiên không tì vết, chịu chết một lần để chuộc tội. “Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi” (Hê-bơ-rơ 9:26). Từ đây, tất cả những ai tin Chúa Giê-su sẽ tìm được sự tha thứ cho hết thảy tội lỗi của họ. Họ sẽ được cứu khỏi hoả ngục.

Làm cách nào con nhận được sự tha thứ tội lỗi? Làm sao để con có sự sống đời đời nơi thiên đàng? Đơn giản thôi. Hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, Con đã phạm tội nghịch cùng Chúa và người khác và đáng phải chết. Nhưng con cảm ơn Chúa đã ban Chiên con chết thế cho con, là Chúa Giê-su. Con cảm ơn Chúa Giê-su đã đổ huyết để trả giá cho tất cả tội lỗi của con. Con tin rằng Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá cho con. Và con tin rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết và sống đời đời. Xin hãy sai Đức Thánh Linh của Con Ngài bước vào tấm lòng con. Xin Chúa cho con trở nên con của Ngài. Trong danh Chúa Giê-su, con cầu nguyện. A-men!”

Nếu con cầu nguyện như thế cách thật lòng, con đã trở nên con của Chúa. Con đã được cứu, và con có nhà đời đời trên thiên quốc. Thật là một tin tuyệt vời! Hãy chia sẻ với mọi người về điều đó.

*****

Con đã xin Đức Chúa Trời gửi Chúa Giê-su đến bước vào tấm lòng của con chưa?

Con có thể giải thích với ai đó về lý do Chúa Giê-su phải chết không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like