Home Văn Phẩm Cảm Nhận Giáng Sinh

Cảm Nhận Giáng Sinh

by Thanh Hữu
30 đọc

 Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5)

Giáng sinh thế giới nghĩ gì,
Phải chăng chỉ có lễ nghi nhà thờ?
Chuẩn bị quà cáp trẻ thơ,
Tiệc tùng ca hát, nhạc mơ thiên thần?

Giáng sinh trông đợi hồng ân,
Một nguồn phước hạnh tuyệt trần Chúa ban.
Quí hơn báu vật trần gian,
Giá trị cõi thế, thiên đàng đời sau.

Giáng sinh, kế hoạch nhiệm mầu,  [1]
Thiên Chúa giáng hạ khởi đầu kỷ nguyên.
Tình yêu chiến thắng tội khiên,
Đem nguồn phước hạnh thượng thiên cho người.

Giáng sinh tìm Chúa ai ơi,
Trong Ngài là cả Ngôi Lời càn khôn. [2]
Là Đấng cứu rỗi linh hồn.
Đường đi, chân lý, sống còn đời ta. [3]

Giáng sinh tìm lại trời hoa,
Thiên thần ca hát người ta vui mừng, [4]
Giáng sinh vũ trụ phục hưng,
Sao trời nhảy múa vang lừng trời đông. [5]

Giáng sinh mời Chúa vào lòng,
Tôn thờ cảm tạ cầu mong linh quyền.
Năng lực sức mới thượng thiên,
Như sông tràn chảy khắp miền xanh tươi. [6]

Giáng sinh loan báo cho người,
Ai ơi tin nhận Con Trời cứu ân.
Vượt qua đau khổ trầm luân,
Bước vào vinh hiển lãnh phần vĩnh sinh. [7]

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Rô-ma 16:25 

[2] Giăng 1:1-4

[3] Giăng 14:6

[4] Lu-ca 2: 13

[5] Ma-thi-ơ 2: 2, 9

[6]  Giăng 7:38

[7] Giăng 6:40

Bình Luận:

You may also like