Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 89: Gia đình thuộc linh

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 89: Gia đình thuộc linh

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12:46-50
46 Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. 47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy. 48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! 50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng mẹ ta vậy.

Lời ngỏ:
Chuyện kể lại rằng: A-le-xan-der Đại đế, trong một đêm không ngủ được, ông đứng dậy và ra khỏi trại của mình để đi dạo quanh trại quân. Khi đang đi dạo như thế ông bắt gặp một anh lính canh đang ngủ gục trong lúc làm nhiệm vụ. Anh lính giật mình thức giấc khi nghe tiếng bước chân của ông, ngay khi nhận ra người đang đi tới trước mặt mình là A-le-xan-der Đại Đế  thì anh ta bắt đầu lo sợ cho mạng sống của mình.
Alexander Đại đế hỏi người lính “Ngươi có biết ngủ gục khi làm nhiệm vụ canh gác thì sẽ bị hình phạt gì không?”
Anh lính lắp bắp: “Vâng, thưa ngài,”
Alexander Đại đế hỏi: “Tên ngươi là gì?”
“Alexander, thưa ngài.” 
Alexander Đại đế lặp lại câu hỏi: “Tên của ngươi là gì?”  
“Tên tôi là Alexander, thưa ngài,” người lính lặp lại câu trả lời. 
Alexander Đại đế hỏi lần thứ ba và lớn tiếng hơn: “Tên của ngươi là gì?”  
Anh lính tiếp tục trả lời cách lễ phép “Tên tôi là Alexander, thưa ngài.” Alexander Đại đế bèn nhìn thẳng vào mắt người lính trẻ. “Ngươi phải đổi tên hoặc phải đổi hành vi của mình.” 

    Ai trong chúng ta khi ra đời cũng đều được đặt cho một cái tên để gọi. Những tên gọi đó thể hiện ước muốn của cha, mẹ hoặc người đặt tên dành cho chúng ta. Có người sẽ cố gắng sống theo cái tên mà mình đã được đặt nhưng cũng có người lại sống hoàn toàn khác. Còn đối với những người tin Chúa thì chúng ta đều được gọi bằng một tên, đó là tên gọi mang Danh của Đấng Christ. Mỗi người tin Chúa đều có chung một đặc tính, và bởi đặc tính đó mà chúng ta được ở trong một gia đình thuộc linh mang Danh Ngài là Cơ Đốc nhân. Vì thế chúng ta cần phải sống đúng với đặc tính và danh xưng mà mình đang mang.
    Lúc tại thế, Chúa Giê-xu cũng có gia đình thuộc thể và gia đình thuộc linh như chúng ta ngày nay. Thông qua phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về gia đình thuộc thể và gia đình thuộc linh của Ngài.
    Khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho dân chúng thì các môn đồ báo với Ngài rằng “mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài” và họ đang “muốn nói cùng Ngài”. Có lẽ lúc đó Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng ở trong một ngôi nhà, và gia đình của Chúa từ làng Na-xa-rét đến tìm Chúa. Có thể đó là do gia đình Chúa ở quê đã được nghe về tin tức của Ngài. Đó có thể là những tin đồn rằng Ngài đã lên án các lãnh đạo Do Thái giáo nên đang bị những người này tìm cách bắt lại. Hoặc đó có thể là những thông tin bàn tán rằng Chúa đang lãnh đạo dân chúng chống lại chính quyền La mã. Do đó, gia đình Ngài rất lo lắng cho Ngài và muốn đưa Ngài đi khỏi đó để xoa dịu lại bầu không khí chính trị đang lên cao trào.
    Tại thời điểm này, gia đình thuộc thể của Chúa Giê-xu đang rất lo lắng cho tình trạng của Ngài. Lúc nào Chúa cũng bị người ta bao quanh, cầu xin Ngài đáp ứng nhu cầu của họ, đến mức Ngài thậm chí còn không có thì giờ để ăn. Vì thế, trong phần ký thuật của sách Mác cho biết, gia đình của Ngài đã đến để “cầm giữ” Ngài (Mác 3:31-32) vì cho rằng Chúa đã “mất trí khôn” và quá cuồng nhiệt với tôn giáo.
    Thế nhưng, Chúa Giê-xu đáp lại với các môn đồ rằng: “Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?” Khi nghe câu hỏi này, có lẽ một số người sẽ cảm thấy phản cảm với cách trả lời của Chúa. Dường như Ngài không công nhận mẹ và anh em ruột thịt của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết, Chúa Giê-xu không phủ nhận trách nhiệm của Ngài đối với gia đình thuộc thể của mình. Ngài vốn yêu thương sâu sắc và lo lắng chăm sóc cho họ. Trong các mối liên hệ ở trần gian thì mối liên hệ gia đình, huyết thống thường được coi trọng nhất. Chúa Giê-xu đã khiển trách các lãnh tụ tôn giáo vì họ không giữ điều răn của Đức Chúa Trời trong việc hiếu kính cha mẹ (Mat 15:1-9), đặc biệt ngay cả lúc bị treo trên thập tự giá, Chúa đã lo lắng cho bà Ma-ri và giao phó trách nhiệm chăm sóc bà Ma-ri cho môn đồ yêu dấu của Ngài là Giăng (Giăng 19:25-27). Tại thời điểm này, các em của Chúa Giê-xu vẫn chưa tin Ngài. Chúng ta không rõ đến khi nào họ mới nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế nhưng sau này trong sách Công vụ 1 ghi lại, họ được kể là những môn đồ ở trên phòng cao sau khi Chúa thăng thiên. Thật, tình yêu của Chúa đã liên kết các em của Ngài gắn bó với nhau, khi hội thánh đầu tiên hình thành thì một trong những người em của Chúa Giê-xu là  Gia-cơ đã trở thành vị lãnh đạo đứng đầu hội thánh tại Giê-ru-sa-lem.
    Với câu hỏi “Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?” Chúa Giê-xu muốn dạy một bài học mới về một gia đình thuộc linh. Chúa chỉ vào các môn đồ và phán: “Hễ ai làm theo ý muốn Cha Ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em Ta, cùng là mẹ Ta vậy” (câu 30). Chúa Giê-xu cho thấy gia đình của Ngài giờ đây không phải chỉ là những người có quan hệ huyết thống (cha mẹ, anh em, chị em…) mà là những người tin Chúa, theo làm môn đệ của Ngài. CHúa Giê-xu muốn nói rằng mọi người đều được mời trở nên chi thể trong gia đình thuộc linh, đời đời của Ngài. Bất cứ ai cũng đều có thể trở thành chi thể trong gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời.
    Chúa Giê-xu nhấn mạnh một yếu tố quan trọng, đó cũng là đặc điểm chính quyết định mối quan hệ trong gia đình thuộc linh với Chúa Giê-xu là “hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời”. Nghĩa là người nào tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ và sống theo đường lối của Đức Chúa Trời sẽ là chi thể trong gia đình thuộc linh đời đời với Chúa Giê-xu. Và “người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy”. Câu này nhắc chúng ta nhớ lời phán trong thư tín Hê-bơ-rơ 2:11 “Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em”.  Người tin Chúa Giê-xu là những người đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, được thanh tẩy và thánh hoá để có thể sống gần gũi với Lời Chúa. Bởi phải như vậy thì mới biết được ý muốn của Ngài.  Hết thảy người mà Chúa biệt riêng đều có chung một Cha với Ngài, cho nên Ngài đã khiến chúng ta thành anh, chị em với nhau.

Bài học áp dụng:
Bạn thân mến, có thể bạn đang sống trong một cộng đồng gia đình thuộc linh với những thành viên có nhiều sự khác biệt về tính cách, về văn hóa, về nền tảng giáo dục, về kiến thức,  cách làm việc v.v… khiến chúng ta cảm thấy khó có thể gần gũi, gắn bó được nhưng chúng ta cần nhớ rằng: hết thảy những người tin Chúa đều có cùng một Cha là Đức Chúa Trời, có một mục đích để hướng đến, có một sợi dây vô hình là tình yêu thương ràng buộc để liên kết chúng ta lại với nhau. Vì vậy điều Chúa cần ở tôi và bạn là “làm theo ý muốn của Chúa” tức là sự vâng phục. Vì yêu Chúa mà chúng ta làm theo và vâng phục Ngài, tình yêu chân thật luôn được đặt trên nền tảng của sự vâng phục. Chúa Giê-xu phán: “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta” (Giăng 15:14). Không cách nào bày tỏ tình yêu chân thành, rõ ràng bằng tinh thần vâng phục, và khi càng vâng phục Lời Chúa thì chúng ta càng có khả năng làm theo ý Chúa cách trọn vẹn hơn.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì ngoài gia đình thuộc thể Chúa ban cho chúng con, thì Ngài còn biệt riêng chúng con ra để gia nhập vào gia đình thuộc linh để con được thương yêu và nâng đỡ. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng là thành viên trong gia đinh thuộc linh của Ngài, đó là biết “làm theo và vâng phục ý muốn Cha” trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like