Home Văn Phẩm Bài thơ: Tâm sự Sa-lô-môn

Bài thơ: Tâm sự Sa-lô-môn

by Thanh Hữu
30 đọc

Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lômôn, vì lòng vua đã xây bỏ Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hiện ra cho vua hai lần,  đã truyền cho vua chớ theo các thần khác, nhưng vua không vâng theo mạng lịnh Chúa đã truyền. (1Các Vua 11:9-10)

Trần thế hỡi, ai còn đang vất vả,
Trong cuộc đời, tìm giàu có phồn vinh.
Hãy lắng nghe tôi tâm sự đời mình,
Để nhận thức, cội nguồn chân lý sống.

Tôi sinh ra, trong vương triều sống động,
Hưởng đặc quyền vương tử lúc sơ sinh.
Giáo dục trong quốc tử giám thành kinh,
Được thừa kế ngôi vua cha Đa-vít.

Có đầy đủ bao giàu sang quyền lực,
Nhiều cung tần, nhiều mỹ nữ, quí phi  [1]
Vàng đầy kho, châu báu chẳng thiếu gì.
Tôi hưởng thụ mọi thú vui trần thế.

Chúa cho tôi nhiều khôn ngoan, trí tuệ [2]
Vượt hơn người đầy kiến thức nhân sinh.
Viết châm ngôn, bình luận mọi qui trình,
Về luân lý về, thiên nhiên, xã hội.

Tôi hãnh diện về khôn ngoan vượt trội,  [3]
Về hùng cường, về danh tiếng oai phong.
Trong thâm tâm vẫn khắc khoải trong lòng,
Bao câu hỏi không bao giờ giải đáp.

Tôi ý thức, nhưng lòng không kiểm soát,
Biết Chúa Trời ban giàu có khôn ngoan.
Nhưng đam mê những cung nữ ngoại bang,  [4]
Đành phản Chúa, đi tôn thờ thần tượng. [5]

Chúa cảnh báo, tôi không hề khoan nhượng,
Không hạ mình, không sám hối ăn năn.
Cho đến khi án lệnh Chúa phán tuyên,
Tôi mất hết, đến cuối đời vô vọng…

Xin tâm sự, bạn ơi nên thận trọng,
Về ơn lành, phước hạnh Chúa đã ban.
Đừng coi thường, ân điển Chúa vạn ngàn,
Đừng phản bội, đừng vong ân bội nghĩa.

Khi nhắm mắt, cơ hội không còn nữa,
Mãi buồn lòng hối tiếc cõi hư vô.
Bao quyền uy, danh vọng tựa cỏ khô,
Chỉ cứu rỗi trong Linh Ân trường cữu.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] 1 Các Vua 11: 3

[2] 1 Các Vua 10:23

[3] 1 Các Vua 3:11-12

[4] 1 Các Vua 11: 2

[5] 1 Các Vua 11: 9-10

Bình Luận:

You may also like