Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 10: Chúa Giê-su có anh chị em không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 10: Chúa Giê-su có anh chị em không?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Có, Chúa Giê-su có bốn em trai và một vài em gái. Chúa Giê-su lớn lên tại làng Na-xa-rét, sau đó Ngài đi dạy dỗ khắp Y-sơ-ra-ên. Khi Chúa Giê-su trở về Na-xa-rét, người ta nói rằng, “Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người được mọi điều ấy như vậy” (Ma-thi-ơ 13:55-56).

Câu này cho chúng ta biết tên bốn em trai của Chúa, nhưng tên các em gái thì chúng ta không biết. Có thể có từ hai người trở nên, vì Kinh Thánh nói “chị em người.” Nên chắc chắn là có hơn một người và hẳn là từ hai người trở lên.

Một số Cơ đốc nhân tin rằng Ma-ri không có con cái khác ngoài Chúa Giê-su. Họ nghĩ Giô-sép đã lập gia đình trước đấy và ông có một số con riêng với vợ trước. Sau khi vợ trước qua đời thì ông mới tái hôn. Vợ mới, Ma-ri, chỉ có một con là Chúa Giê-su. Có đúng vậy không? Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là “con trai đầu lòng” của Ma-ri (Ma-thi-ơ 1:25). Vậy nên nếu Ma-ri có nhiều con thì Chúa Giê-su là con trưởng nam, còn nếu Ma-ri chỉ có một con trai, thì Ngài là con út.

Chúa Giê-su gặp một số vấn đề với gia đình. Đầu tiên, anh em Ngài không tin rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến để cứu nhân loại. Có một lần, người xứ Giu-đê muốn giết Ngài. Nhưng các anh em Ngài lại nói xỏ xiên: “Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê … khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không ai làm kín giấu việc gì” (Giăng 7:3-4).

Lần khác, Chúa Giê-su vào trong một nhà để ăn uống và có đám đông lớn bao quanh Ngài. Họ chen lấn đến nỗi Ngài không ăn được, và Ngài bắt đầu giảng dạy. Gia đình của Ngài nghe người ta nói “Ngài đã mất trí khôn” nên họ muốn ép, đưa Ngài trở về nhà ở Na-xa-rét.

Đám đông nói với Ngài, “Mẹ và anh em thầy ở ngoài kia, đương tìm thầy.” Chúa Giê-su đáp, “Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?” Sau đó Chúa phán, “Kìa là mẹ ta và anh em ta! Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em, và mẹ của ta vậy” (Mác 3:21 – 35).

Dĩ nhiên, Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đa vẫn là anh em của Chúa. Và Chúa Giê-su muốn nói rằng chính chúng ta cũng là anh chị em của Ngài. Con có cố gắng chen lấn đến gần Chúa Giê-su để nghe các câu chuyện của Ngài không? Con có làm theo những gì Chúa bảo con làm không? Thế thì con cũng là anh chị em với Chúa Giê-su.

*****

Theo con thì Chúa Giê-su là con trưởng nam hay con út trong gia đình của Ngài?

Con có gặp rắc rối với anh chị em không? Con giải quyết như thế nào?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like