Home Dưỡng Linh Sự Sống Còn – Thi Thiên 70

Sự Sống Còn – Thi Thiên 70

by Sưu Tầm
30 đọc

“Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa, được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa…” (Thi-thiên 70: 4)

Bạn sẽ làm gì khi bạn là đối tượng bị tấn công không ngừng? Bạn sẽ làm gì khi kẻ thù có một chiến dịch mạnh mẽ muốn hủy hoại bạn và gây hại cho bạn? Chúng đang đuổi theo bạn, và chúng sẽ không thỏa mãn cho đến chừng nào nhìn thấy bạn bị loại trừ.

Nhiều lần, Đa-vit là mục tiêu của một cuộc tìm kiếm và tiêu diệt. Một lần kẻ thù của ông thậm chí còn theo dõi nhà ông, lên kế hoạch giết ông khi ông xuất hiện vào buổi sáng. Nếu vợ ông, Mi-canh, không cảnh báo và lén đưa ông ra khỏi nhà vào ban đêm qua cửa sổ, thì ông sẽ là một xác chết vào sáng hôm sau rồi (xem 1 Sa-mu-ên 19:1-17).

Vì vậy, một lần nữa Đa-vít nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi hiểm nguy thông qua sự giúp đỡ của những người khác. Kẻ thù đã đến để giết ông, nhưng vợ ông đã giúp ông trốn thoát. Vì vậy, Đa-vít có lý do chính đáng để ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã trông nom và giải cứu ông.

Khi có những người trong cuộc sống không chúc phước cho chúng ta nhưng thay vào đó lại ra sức loại chúng ta và họ chỉ vui mừng cho đến chừng nào chúng ta biến đi khuất mắt họ, chúng ta có thể làm gì? Thi-thiên của Đa-vít cho chúng ta biết rằng ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa. Trong khi kẻ thù đang tìm cách hủy hoại cuộc sống của ông, thì Đa-vít tìm kiếm Chúa để Ngài ban sự sống cho ông.

Có những lúc chúng ta cũng cần tìm kiếm Chúa vì vấn đề sống còn!

Cầu nguyện

Lạy Cha ở trên trời, xin giúp con tìm kiếm Cha, nhất là khi kẻ thù nghịch đang đè đầu cưỡi cổ con. Cầu Chúa cho con tìm thấy niềm vui trong Ngài, ngay cả trong những lúc nguy hiểm và sợ hãi. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like