Home Dưỡng Linh Môn Đệ Hóa Là Một Tiến Trình Để Được Giống Đấng Christ

Môn Đệ Hóa Là Một Tiến Trình Để Được Giống Đấng Christ

by Rick Warren
30 đọc

“Chúng ta sẽ nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13b.)

Môn đệ hóa là một tiến trình để trở nên giống như Đấng Christ; cuộc hành trình của bạn sẽ kéo dài trọn đời. Mỗi ngày Chúa muốn bạn giống Ngài thêm một chút: “Bạn đã bắt đầu sống cuộc đời mới, là người đang đổi ra mới theo hình ảnh Đấng dựng nên bạn.” (Cô-lô-se 3:10a)

Ngày nay chúng ta thường bị ám ảnh bởi tốc độ, nhưng Chúa quan tâm đến sức mạnh và sự ổn định hơn sự là nhanh nhẹn. Chúng ta muốn cách giải quyết tức thì, đi đường tắt, giải pháp tại chỗ. Chúng ta muốn một bài giảng, một khóa hội thảo, hay một kinh nghiệm sẽ ngay lập tức giải quyết tất cả các vấn đề, loại bỏ mọi cám dỗ, và thoát khỏi mọi cơn đau đang hoành hành.

Nhưng sự trưởng thành thật sự không bao giờ là kết quả của một kinh nghiệm đơn độc, bất kể là nó có mạnh mẽ hay xúc động đến thế nào. Sự trưởng thành thì từ từ. Kinh Thánh chép, “Đời sống chúng ta dần dần sáng tươi và càng tươi đẹp khi Đức Chúa Trời ngự vào đời sống mình và giúp chúng ta trở nên giống như Ngài.” (2 Cô-rinh-tô 3:18b)

Người ta thường nhận diện mình theo những khiếm khuyết của họ. Chúng ta nói, “Đó là giống tôi y chang…” và “Tánh tôi là vậy đó.” Sự lo lắng ăn sâu trong tiềm thức là nếu tôi bỏ thói quen của tôi, tổn thương của tôi, tật xấu của tôi, tôi sẽ là ai?  

Thói quen cần có thời gian để phát triển. Hãy nhớ rằng cá tính của bạn là tổng hợp tất cả những thói quen của bạn. Bạn không thể nói là mình nhân từ, trừ khi bạn luôn có thói quen nhân từ — nghĩa là bạn tỏ lòng nhân từ một cách tự nhiên mà không hề suy nghĩ về điều đó. Bạn không thể tự cho mình là người liêm chính, trừ khi bạn có thói quen luôn luôn thành thật. Một người chồng chung tình với vợ mình hầu như phần lớn thời gian là không chung tình gì cả. Những thói quen định nghĩa cá tính của bạn.

Chỉ có một cách duy nhất để phát triển những thói quen của cá tính giống Đấng Christ: Bạn phải thực hành chúng — và phải cần thời gian!  Không thể tạo được thói quen trong nháy mắt. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê, “Hãy chuyên tâm thực hành những việc đó hầu cho mọi người thấy sự tấn tới của con.” (1 Ti-mô-thê 4:15).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like