Home Văn Phẩm Công Dân Thiên Quốc

Công Dân Thiên Quốc

by Thanh Hữu
30 đọc

Ta sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. (Ô-sê 2:23)

Bạn ao ước tìm một nơi sinh sống,
Cho chính mình, cho con cháu người thân.
Nơi tự do, về thể chất tinh thần,
Nơi an ổn, có tương lai hy vọng?

Bao thủ tục, bao hồ sơ thận trọng,
Bao giấy tờ, bao điều kiện nhiêu khê.
Bao điều tra, bao phỏng vấn đi về,
Để có được “visa” nơi tạm trú.

Muốn trở thành một công dân thực thụ,
Để hưởng quyền và nghĩa vụ đề ra.
Phải học thi luật hiến pháp nước nhà,
Nhận quốc tịch, làm công dân một nước.

Nước trần gian, dù đang là cường quốc,
Vẫn có nhiều nỗi thách thức khó khăn.
Vẫn thiên tai, vẫn dịch lệ bủa giăng,
Vẫn thất nghiệp, vẫn ốm đau bệnh hoạn.

Vẫn còn có những bất công tệ trạng,
Vẫn còn nhiều tội phạm với bất an.
Ta tìm đâu nơi hy vọng ngập tràn,
Nơi mãn nguyện, cho hồn thân sung mãn?

Vương quốc Chúa trong tầm tay của bạn,  [1]
Trong năng quyền, trong tha thứ, tự do.  [2]
Trong bình an, trong ân sủng khôn dò,  [3]
Đang mời bạn mở lòng ra đăng ký.

Vương quốc Chúa, “visa” không vị kỷ,  [4]
Không cậy vào những công đức, khả năng.  [5]
Bởi xót thương, bởi hối cải ăn năn,
Ta nhận lãnh một “passport” uy lực.  4

Ta thụ hưởng một tình yêu vượt bực,
Trong uy quyền, trong thế lực Chúa ban.
Ngày mai đây khi vút cánh thiên đàng,
Ta du lịch giữa trăng sao huyền nhiệm.

Lắng lòng xuống, để hồn linh suy niệm,
Hãy tìm về vương quốc thánh Cha ban.
Trong vinh quang, thánh thiện nước thiên đàng,
Ta mãn nguyện là công dân thiên quốc. [6]

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xing gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] II Ti-mô-thê 4:18

[2] Giăng 8:36 

[3] Giăng 14:27 

[4] Visa: giấy chiếu khán. Passport: hộ chiếu

[5] Tích 3:5, II Ti-mô-thê 1:9

[6] Giê-rê-mi 30:22

Bình Luận:

You may also like