Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 06: Tại sao một số người nói không có Chúa?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 06: Tại sao một số người nói không có Chúa?

by daotaomondo.com
30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Kinh Thánh nói, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 14:1). Nhiều người cho rằng họ không tin điều họ không thể thấy, nghe, ngửi, hay chạm. Họ không thích khi họ không thể nhận biết Chúa bằng giác quan. Nhưng cũng chính những người này lại tin có lực hút trái đất, dù họ không thấy. Và lực hút này vẫn hiện hữu mặc dù người ta có tin hay không. Tại sao vậy? Bởi vì nó có thật.

Con có thể thấy đến 99.999% là không thể thấy được Chúa. Mà thật vậy, sứ đồ Phao-lô gọi Ngài là “Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Ngài vốn như vậy. Môi-se đã “đứng vững như thấy Đấng không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:17). Ông không thể thấy Chúa, nhưng ông vẫn kiên trì theo Ngài. Ông tin rằng Chúa đang ở đó.

Con cũng cần làm như vậy bởi “chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy” (II Cô-rinh-tô 5:7). Con không thể thấy Ngài, nhưng con tin Ngài luôn hiện diện. Con tin Ngài ở đó vì con thấy Ngài bảo vệ, ban sự bình an và tình yêu thương, và chu cấp điều cần dùng cho con. Ngài làm những phép lạ nhỏ cho con mỗi ngày. Chính việc Chúa đáp lời cầu nguyện chứng minh Ngài có thật. Điều này còn chứng tỏ Ngài ở gần con và đang coi sóc con.

Thường thì con người phạm tội và không để ý đến Chúa trong một thời gian dài. Rồi Chúa cất đi những dấu hiệu cho thấy Ngài ở đó. Rồi Ngài không nhận lời cầu nguyện của họ nữa––thường là vì họ ngừng cầu nguyện. Chúa lánh mặt khỏi họ. Điều này khiến cho họ phải tìm kiếm Ngài, rồi họ kêu khóc, “Chúa ơi, Ngài ở đâu?”

Có người hỏi, “Chúa có thật sự ẩn mình không?” Có. Tiên tri Ê-sai viết, “Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình” (Ê-sai 45:15).

Nhiều Cơ đốc nhân nói về “tìm kiếm Chúa.” Nghĩa là họ cầu nguyện cho đến khi họ cảm thấy Chúa ở gần. Sứ đồ Phao-lô nói họ “tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong con” (Công vụ 17:27). Thường thì mọi người chỉ tìm kiếm Chúa trong một thời gian ngắn, và không bền lòng cho đến khi thật sự tìm được Ngài. Vậy nên con phải kiên trì cho đến khi biết chắc Chúa ở đó.

*****

Tin cậy Đức Chúa Trời không thấy được là điều dễ hay khó?

Con cảm thấy mình gần gũi hay xa cách Đức Chúa Trời?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like