Home Văn Phẩm Bài thơ: Định luật Vật lý & Định luật Tâm linh

Bài thơ: Định luật Vật lý & Định luật Tâm linh

by Thanh Hữu
30 đọc

CHÚA phán thế nầy, “Nếu Ta không lập giao ước của Ta với ngày và đêm, nếu Ta không đặt các định luật cho trời và đất, … vì Ta sẽ tái lập vận mạng của chúng, và Ta sẽ thương xót chúng.” (Giê-rê-mi 33:25-26 BD2011)

Chúa cho người có thông minh,
Dùng những “định luật”, “phương trình” tinh vi.
Dùng những “nguyên liệu” khả thi,
Tạo ra sản phẩm tiện nghi cho đời.

Định luật Chúa sáng tạo rồi,
Nguyên liệu Chúa dựng từ thời sơ khai.
Dù cho sản phẩm đổi thay,
Định luật cố định, không ai chuyển dời.

Thử xem quả đất — mặt trời,
Nếu xa một chút, lạnh thời đóng băng.
Nếu gần ta sẽ cháy đen,
Định luật khoảng cách, bình an ngàn đời.

Độ nghiêng trái đất tuyệt vời,
Định phân mùa tiết, có thời đông xuân.
Mặt trăng nếu ở quá gần,
Triều dâng biển nước, nhiều lần cuốn trôi…

Dù bao thế hệ qua rồi,
Luật Chúa đã tạo, muôn đời còn nguyên.
Luật vật chất, luật thiêng liêng,
Vẫn luôn cố định dành riêng cho người.

Yêu thương, thánh khiết tuyệt vời,
Nhân từ, thương xót khắp nơi tràn đầy.
Tình Chúa chẳng có đổi thay,
Luôn chăm sóc bạn, cánh tay năng quyền.

Bạn từng theo luật thiên nhiên,
Giữ cho thân thể bình yên ̣đời mình.
Bạn cần theo luật tâm linh,
Tin vào Cứu Chúa, vĩnh sinh muôn đời.

Vinh quang, sung mãn tuyệt vời,
Cùng muôn dân thánh vang lời ngợi ca.
Trời mới, đất mới bao la,
Ngập trong ánh sáng chan hòa phước ân.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like