Home Văn Phẩm Bài thơ: Cuộc đua

Bài thơ: Cuộc đua

by Thanh Hữu
30 đọc

Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời. (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24)

Ta thường xem xét bề ngoài,
Như một khán giả đi coi trận cầu.
Kẻ thua, người thắng trước sau,
Chỉ là giải trí, chẳng đau đớn gì.

Chúa đem ta vào đời nầy,
Như một cầu thủ chạy thi cho mình.
Phao-lô từng trải nhục vinh.
Xác nhận đời sống tiến trình cuộc đua.

Tháng ngày bao nỗi cay chua,
Bao nhiêu vất vả, hơn thua so bì.
Thành công, thất bại, suy vi,
Khi cười, khi khóc lệ mi ướt nhoè.

Người đời, lắm kẻ khen chê,
Khi vỗ tay lớn, khi trề môi ra.
Khi thì dâng tặng vòng hoa.
Khi thì ném đá, hét la coi thường.

Chúa nhìn xem mỗi đoạn đường,
Ngài đồng hành với môi trường trải qua.
Ngài cũng cùng chạy với ta,
Khi thì thêm sức, khi hà Linh năng.

Giúp ta vượt thoát khó khăn,
Hoàn thành mục đích vĩnh hằng Chúa ban.
Nhìn lên dân thánh vạn ngàn,
Đang cùng chứng kiến hát vang reo mừng.

Bạn ơi cứ chạy, đừng ngừng,
Đừng vì mệt mỏi mà ngưng linh trình.
Đừng vì dư luận xung quanh,
Đừng bỏ cuộc đấu, Chúa dành cho ta.

Bên tòa án trắng nguy nga,
Tai nghe Chúa gọi tên ta vang lừng.
Cúi đầu nước mắt rưng rung,
Triều thiên tay nhận, vui mừng khôn nguôi.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2020

Giăng 10:32
Sáng thế ký 28:15
Giăng 20:22
Hê-bơ-rơ 12:1a
Hê-bơ-rơ 12:1b
Khải-huyền 20:12
2 Ti-mô-thê 4:8

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like