Home Văn Phẩm Bài thơ: Hãy cứ ở trong Chúa

Bài thơ: Hãy cứ ở trong Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Hãy cứ ở trong Ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 15:4)

Phao-lô nói với viên đội trưởng và binh sĩ: “Các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người nầy cứ ở trong tàu.” (Công vụ các sứ đồ 27:31)

Bao lần ta đã lo âu,
Bao lần ta đã u sầu khiếp kinh.
Nhìn xem biến cố quanh mình,
Lòng ta đánh mất an ninh tâm hồn.

Môn đồ trên chiếc thuyền con,
Giữa nơi giông tố sóng cồn nổi lên.
Đồng thuyền có Chúa gần bên,
Lời Ngài tuyên phán sóng yên an lành.

Phao-lô tàu biển lướt nhanh,
Bão to, gió cuốn tan tành tàu buôn.
Người người sợ hãi kinh hồn,
Ông tin lời Chúa bảo tồn bình an.

Đường trần lắm nỗi gian nan,
Thời đại cuối rốt lại càng rối ren.
Biết bao tai họa nổi lên,
Chiến tranh, dịch lê khắp trên đ̣ịa cầu.

Thuyền đời trôi nỗi về đâu?
Hãy tin cậy Chúa, bám sâu lời Ngài.
Dù cho sóng gió bên tai,
Náo loạn, tin giả, mặc ai loan đồn.

Không tin triết thuyết ngụ ngôn,
Không tin luận lý tinh khôn loài người.
Không tin bình giải theo đời,
Chỉ tin Lời Chúa muôn đời còn nguyên.

Quyết ở với Chúa trong thuyền,
Quyết nghe lời Chúa dạy khuyên mỗi ngày,
Sẵn sàng tung lưới trên tay,
Kéo bao cá lớn vào ngay mạn thuyền.

Trời xanh, mây trắng, sóng yên,
Tôi muốn ngồi cạnh, muốn nghiêng ngực Ngài.
Để hồn bay bỗng thiên thai,
Vui mừng cảm tạ hát bài ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xi gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like