Home Văn Phẩm Sự Giáng Lâm Của Đức Thánh Linh và Lễ Ngũ Tuần

Sự Giáng Lâm Của Đức Thánh Linh và Lễ Ngũ Tuần

by Sưu Tầm
30 đọc

Vào hơn 3.300 năm trước, khi Đức Giê-hô-va GIÁNG LÂM trên núi Si-nai (Xuất 19:16-20), tại trên núi Si-nai đó, Chúa ban cho dân sự Chúa các điều răn là luật lệ (Xuất 20), bảng Mười Điều Răn có từ đó. Chính bởi vậy LỄ NGŨ TUẦN với người Do Thái là ngày họ nhận được 10 Điều Răn.

Sự GIÁNG LÂM của ĐỨC CHÚA TRỜI trên núi SINAI đã giải phóng dân DO THÁI ra khỏi sự NÔ LỆ thực sự bằng BẢN GIAO ƯỚC mà CHÚA BAN cho dân Chúa. Như là một dân tộc thì họ KẾT ƯỚC với CHÚA và được sinh ra khi HỌ NHẬN ĐƯỢC GIAO ƯỚC này.

Vào khoảng 2.000 năm sau đó, TẠI CĂN PHÒNG CAO nơi 120 môn đồ nhóm lại (Công vụ 1:13-15) THÁNH LINH CHÚA đã tuôn đổ trong ngày LỄ NGŨ TUẦN (Công vụ 2:1-4). Trước đó các môn đồ được Chúa Jesus dạy dỗ trong 40 ngày, cũng giống như Môi-se được Chúa dạy dỗ trong 40 ngày trước khi nhận được bản giao ước.

SỰ GIÁNG LÂM của Đức Thánh Linh trong ngày LỄ NGŨ TUẦN đã KHAI SINH ra Hội Thánh của Chúa (Công vụ 2:42-47). Bông trái ĐẦU MÙA trong ngày LỄ MÙA MÀNG (LỄ NGŨ TUẦN) đó là gần 3.000 người thêm vào Hội Thánh (Công vụ 2:41).

ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG LÂM trên núi Si-nai, ban cho dân Do Thái LUẬT PHÁP để từ đó lập giao ước với dân tộc này. ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM cũng ban cho chúng ta LUẬT PHÁP (Hê-bơ-rơ 8:10) đây cũng là giao ước mà Chúa lập với chúng ta.

Khi ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM, Ngài làm cho MỖI NGƯỜI trong bọn họ ĐẦY DẪY và họ NÓI TIẾNG MỚI (Công vu 2:4). Kinh Thánh có chép Chúa đổ THẦN CHÚA trên mọi loài xác thịt (Công vụ 2:17). Chính vì vậy những người tin mình là HỘI THÁNH NGŨ TUẦN nghĩa là họ tin vào SỰ ĐẦY DẪY THÁNH LINH cũng như NÓI TIẾNG MỚI hay tin vào NHỮNG ÂN TỨ TRONG THÁNH LINH.

Các sử gia tin rằng PHONG TRÀO NGŨ TUẦN khởi phát từ một buổi nhóm cầu nguyện tại Trường Kinh Thánh Bethel ở Topeka, Kansas ngày 1 tháng 1 năm 1901. Sau khi nghiên cứu Kinh Thánh, nhiều người có mặt ở đó đi đến kết luận rằng nói các thứ tiếng là dấu hiệu của sự trải nghiệm báp-têm trong Thánh Linh.

Trước đó vào đêm tất niên năm 1900, Parham đang giảng cho các sinh viên tại Trường Thánh Kinh Bethel, một nữ sinh viên tên là Agnes Ozman, đã dạn dĩ đứng lên yêu cầu ông đặt tay trên cô và cầu nguyện xin Chúa đổ Thánh Linh xuống trên cô. Parham đáp ứng lời yêu cầu này và lập tức Ozman bắt đầu nói tiếng Trung Hoa. Vài ngày sau, chính Parham cũng nói được một ngoại ngữ mà ông chưa hề biết.

Charles Parham, người sáng lập Trường Kinh Thánh Bethel, đến sinh sống tại Houston, Texas. Ở đây, William J. Seymour, một truyền đạo người Mỹ gốc Phi, được mời đến tham dự các lớp học Kinh Thánh của Parham. Về sau, Seymour đến Los Angeles và trở thành tác nhân khởi phát cuộc phục hưng ở Nhà thờ đường Azusa xảy ra trong tháng 4 năm 1906. Đây là một nhà thờ Giám Lý của người da đen. Sự kiện này được xem là thời điểm hình thành Phong trào Ngũ Tuần.

Thực tế thì không chỉ Hội Thánh Ngũ Tuần mới được sinh ra vào ngày LỄ NGŨ TUẦN mà chính Hội Thánh Chúa đã được khai sinh từ ngày lễ này. Mỗi người chỉ nhận được tùy vào lượng đức tin của chính mình (Rô ma 12:6) và các môn đồ được thay đổi chỉ khi Thánh Linh Chúa giáng xuống và đầy dẫy trên họ.

Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ kiêng ăn 10 ngày trong dòng chảy LỜI SỰ SỐNG, chúng ta chờ đợi ĐIỀU CHA ĐÃ HỨA cũng sẽ tuôn đổ trên toàn thể con cái Chúa trong dòng chảy để sự phấn hưng của Chúa đến.
Nguyện xin Thánh Linh Chúa cũng sẽ GIÁNG LÂM làm ĐẦY DẪY mỗi người chúng ta.

Nguồn: Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like