Home Văn Phẩm Bài thơ: Thay đổi tầm nhìn

Bài thơ: Thay đổi tầm nhìn

by Thanh Hữu
30 đọc

Hãy đến và nhìn xem những công việc của Ðức Chúa Trời; Những gì Ngài làm cho loài người thật đáng kinh hãi thay! Ngài biến đại dương thành đất khô; Ngài cho họ đi bộ vượt qua dòng nước mạnh. Hãy đến, chúng ta hãy vui mừng trong Ngài! (Thi-thiên 66:5-6 BD2011)

Ta nhìn theo cách trần gian,
Nên hay sợ hãi lo toan bao điều.
Nhìn trong ân điển tình yêu,
Bình an, hy vọng cao siêu tuyệt vời:

Dân Chúa khốn khổ đầy vơi,
Thấy ngày diệt chủng đến nơi gần kề.
Môi se thấy Đấng “Yah-wê”,
Thấy bụi gai cháy không hề tàn phai.

Đời thấy vương trượng trên tay,
Của Vua Ai cập không ai sánh bằng.
Ta thấy cây gậy người chăn,
Môi-se xử dụng quyền năng siêu phàm.

Đời thấy Hồng hải sóng gầm,
Ta thấy “xa lộ” đường ngầm thênh thang.
Đời thấy thù địch hét vang,
Ta thấy “trụ lửa” sáng choang trên trời.

Đời thấy “tai vạ” đầy vơi,
Ta thấy “đất hứa” là nơi thanh bình.
Đời thấy đói khát đao binh,
Ta thấy phước hạnh đầy bình “ma-na”.

Đừng nhìn theo cách người ta,
Hãy tin tưởng Chúa, nhìn Cha năng quyền.
Hãy nhìn Chúa dẹp sóng yên,
Kêu sống kể chết đoàn viên vui vầy.

Tầm nhìn ta ngắn gang tay,
Chỉ thấy vật chất đời này mà thôi.
Chúa ơi, xin hãy chuyển dời,
Cho mắt con thấy nước Trời vinh quang.

Sống theo mục đích Ngài ban,
Tín trung, mãn nguyện hành trang thiên trình.
Nghe lời êm dịu Thánh Linh,
Hồn tim cảm tạ tôn vinh danh Ngài.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like