Home Quốc Tế Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Sáu

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Sáu

by Hong An
30 đọc

“Kìa, Ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!”Khải-huyền 22:7

‘Có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm’ (Đa-ni-ên 2:28). Sứ đồ Giăng đã được tỏ cho biết ‘những điều kíp phải xảy đến’ (Khải-huyền 1:1). Điều đó đặc biệt bao gồm sự mặc khải, sự bày tỏ về Chúa Giê-xu trong Sự Trở Lại Vinh Hiển của Ngài. Và ngày nay chính Đấng Cứu Thế phán rằng, “Kìa, Ta đến mau chóng!” Ngài là Đấng để chúng ta đáng trông đợi mỗi giờ, mỗi lúc. Không ai biết được chính xác khi nào điều này xảy đến, và chúng ta không thể tính toán được. Khoảnh khắc Chúa gọi bất cứ một ai trở lại đặt niềm tin nơi Ngài có thể đến vào bất cứ lúc nào. Và “Sự Trở Lại Trong Vinh Quang” của Ngài, mà mọi mắt đều nhìn thấy đang đến gần, cũng một cách như vậy. Có một câu vịnh cổ tiếng Hà Lan nói thế này: “Mọi ‘dấu hiệu của các ngày tôi’ nói cho tôi biết rằng: Sự trở lại của Ngài gần rồi. Và vì vậy, tôi tiếp tục nóng ngảy trông đợi được gặp gỡ Ngài! Có thể ngày mai, cũng có thể hôm nay.”

“CHẮC CHẮN, CHÚA GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM! NGÀI ĐANG TRỞ LẠI – RẤT SỚM THÔI, QUẢ THẬT RẤT MAU CHÓNG!”

‘Sự biến hóa ấy sẽ xảy ra trong tích tắc, nhanh như chớp mắt – khi tiếng kèn chót trỗi lên. Lúc đó, những người đã chết sẽ thức dậy để sống đời đời và tất cả chúng ta là kẻ đang sống đều sẽ được biến hóa’ (1 Cô-rinh-tô 15:52 VIE2010); … Bởi ân sủng chúng ta được hưởng niềm an ủi vô cùng và niềm hy vọng tốt đẹp (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16) Cơ Đốc Nhân trải khắp mọi thời đại đã sống trong sự trông đợi này. Điều đó đánh dấu cuộc đời của họ. Chắc chắn, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm! Ngài đang Trở Lại – rất sớm thôi, quả thật rất mau chóng!

Lòng của Cơ Đốc Nhân trải khắp các thời đại đã được đổ đầy với sự trông đợi Niềm Hy Vọng Phước Hạnh này – Hy Vọng về “Sự Trở Lại Trong Vinh Quang” của Đấng Christ. Đây là mức độ cao nhất và có ý nghĩa nhất của “Niềm Hy Vọng Cơ Đốc”. “…trong khi chờ đợi hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh hiển của Đức Chúa Trời vĩ đại và Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (Tít 2:13 BD2011)… “Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, Đấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-xu Christ, để hưởng một cơ nghiệp không thể hư mất, không ô nhơ, và không phai tàn, được để dành trên thiên đàng cho anh chị em, những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời bảo vệ, để hưởng ơn cứu rỗi sẵn sàng được biểu lộ trong thời kì cuối cùng . Vì cớ đó anh chị em hãy vui mừng hớn hở dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì mọi thử thách. Những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em là thứ quý hơn vàng – vàng là thứ sẽ bị hư mất dù được trui luyện bằng lửa – để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển, và tôn trọng khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện đến. Ngài là Đấng anh chị em yêu kính dù không thấy, anh chị em tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt; anh chị em đang vui mừng với niềm vui tuyệt vời vô tả.” (1 Phi-e-rơ 1:3-8 BD2011). Giăng nói rằng: “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.”

Ngày nay nhiều người sẽ đem đời sống mình vào trong sự hòa hiệp với Sự Tái Lâm rất mau chóng của Chúa. Họ giữ gìn những Lời tiên tri. Họ giữ gìn những sự bày tỏ của Sách Khải Huyền trong lòng mình. Một câu vịnh khác nói rằng: ‘Tôi sẽ đến Thành ấy, nơi Đấng Christ sẽ là ánh sáng, để được ở đó với Ngài mãi mãi, được giải phóng khỏi mọi nỗi lo và niềm đau.’ Nơi đó chính Chúa sẽ lau ráo mọi nước mắt. Sẽ không còn những sự khổ đau, ‘ở đó sẽ chẳng còn sự chết, ở đó sẽ chẳng còn sự chết’, và lời bài hát cứ thế tiếp diễn… Tuy nhiên những thời kì tối tăm sẽ đến trước, nhưng tôi biết rằng ‘Chúa Giê-xu sẽ Tái Lâm mau chóng, và Vương Quốc của Ngài đầy dẫy khắp đất’ sẽ là kết thúc sau cùng.

“PHƯỚC THAY CHO KẺ NÀO GIỮ NHƯNG LỜI TIÊN TRI TRONG SÁCH NẦY!”

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh”, điều này đã được nhắc lại bảy lần trong sách Khải Huyền. Vì vậy, thật là buồn thể nào khi “Sách Khải Huyền” đã bị đóng kín trong suốt lịch sử của Hội Thánh. Nó đã gần như trở thành một truyền thống – trong cả Giáo hội La Mã, Giáo hội Công Giáo, các Hội Thánh Tin Lành và Phúc Âm – trong việc để cho cuốn sách này không được bày tỏ. Tuy nhiên, Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây.” (Khải-huyền 1:3).

Từ “giữ” trong Khải-huyền 22:7 không mang nghĩa là “bảo tồn, để đó và không bao giờ sờ đến hoặc thậm chí là ngó qua” hoặc trình bày “khái quát”, “giáo điều”, “ước chừng”.  Từ “giữ” ở đây có nghĩa là: “gìn giữ như một kho báu”, đọc đi đọc lại và khám phá ra Lẽ Thật cùng sự Yên Ủi trong đó, và “giữ chặt” trong “tấm lòng và tâm trí”! Đây là một kho báu sẽ khiến bạn trở nên giàu có. Hãy giống như Mary đã “ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng”.

Ngay từ đầu trong “Lời Cầu Nguyện Chúa Như Thầy Cả” sách Giăng 17, Đức Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng: “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và HỌ ĐÃ GIỮ LỜI CHA.”, còn đối với Hội Thánh Phi-la-đen-phi, Ngài phán rằng: “…Ngươi có ít năng lực, mà ĐÃ GIỮ ĐẠO TA.” Từ “giữ” trong câu Kinh Thánh tiên tri liên quan tới Sự Tái Lâm Huy Hoàng của Chúa Giê-xu hoàn toàn đối lập với những gì đã xảy ra suốt nhiều thế kỷ trong Cơ Đốc: khiến cho mọi suy nghĩ về sự trở lại huy hoàng của Ngài xa hơn những gì có thể. Điều đó đã gây ra cho Hội Thánh sự thiệt hại đáng kể đối với nếp sống Cơ Đốc. Với một số người, “Sự Tái Lâm” đã gần như trở nên giống một điều “gây sợ hãi” đầy dẫy trong lòng họ với sự kinh sợ và khiếp đảm. Sự Trở Lại của Chúa đối với họ mang ý nghĩa: Sự phán xét cuối cùng trong khi đó thực chất đây là Niềm Hy Vọng Phước Hạnh! Sự Trở Lại của Chúa đem đến những phần thưởng lớn cùng sự đầy trọn của “công tác cứu chuộc và giải phóng”!

Những con người bị đàn áp dữ dội, những quốc gia cùng nhiều “hoạt động ngầm” trong Thế Chiến Thứ II đã hy vọng và nóng lòng trông đợi sự có mặt của Lực Lượng Đồng Minh như thế nào, thì khi sự giải phóng tới sẽ không còn đàn áp nữa! Cuối cùng là Tự Do! Chỉ có những kẻ cộng tác với lực lượng thù địch chiếm đóng mới không mong chờ sự xuất hiện của Lực Lượng Đồng Minh. Thay vì thế, họ lo sợ rằng sự “xuất hiện” này sẽ không đem đến sự giải phóng cho thế lực của họ mà thay vào đó là “sự trả thù”. Rô-ma 12:19 “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” So sánh với 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-10, phân đoạn mà Phao-lô khen ngợi Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca vì sự nhịn nhục của họ dưới sự bắt bớ, đồng thời nhắc cho họ về hình phạt đang chờ đợi những kẻ làm khổ họ. Để nói về điều này đối với những Lời chép trong Sách Khải Huyền, những kẻ bắt bớ/làm khổ họ là những kẻ ‘mang dấu con thú trên trán hoặc trên tay’. Rồi một ngày chúng sẽ phải rúng động với sự sợ hãi, vì chúng sẽ phải chịu “cực hình”. Nhưng những ai đang trông đợi Đức Giê-hô-va thì những Thời kì Mới cuối cùng sẽ ló rạng.

Kìa, Ta đến mau chóng! Thật tuyệt vời! Chúa Giê-xu đã phán rằng “TA ĐẾN MAU CHÓNG’ ba lần, và cả ba lần đều chép trong chương cuối cùng của Sách Khải Huyền.

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International

Biên dịch: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/54801/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-nam.html

Bình Luận:

You may also like