Home Tin Vắn Website HTTLVN.COM – Nơi Ai Cũng Được Thờ Phượng Chúa và Được Gây Dựng Thuộc Linh

Website HTTLVN.COM – Nơi Ai Cũng Được Thờ Phượng Chúa và Được Gây Dựng Thuộc Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Website HTTLVN.COM ra đời với mục đích đáp ứng nhu cầu gây dựng đời sống tâm linh tôi con Chúa cách đa dạng trong thời kỳ công nghệ qua hình thức Truyền hình trực tuyến, Video clip, Phim ảnh Cơ đốc… Trang web này tích hợp nhiều chương trình trực tuyến của Hội Thánh địa phương ở các nơi và lưu lại để tôi con Chúa có thể tham dự cũng như xem lại các chương trình khi thuận tiện.

Trong thời điểm nầy, dịch bệnh Covid-19 đang làm đảo lộn thế giới của chúng ta, khiến hầu hết các sinh hoạt của cuộc sống ngày thường bị thay đổi, đặc biệt ảnh hưởng không nhỏ đến những sinh hoạt tâm linh. Việc đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh, thông công, khích lệ đức tin của anh chị em tín hữu vốn là điều bình thường thì giờ đây cũng khó lòng mà thực hiện. Một mặt khác, dịch lệ xảy ra cũng giúp mỗi người có cơ hội nhìn lại, dấy lên lòng khao khát được gần Chúa, được đến nhà Chúa và yêu mến Hội Thánh càng hơn.

Cảm ơn Chúa, vì chính trong những hoàn cảnh như hiện nay, chúng ta thấy Chúa đã cho phép sự tiến bộ của khoa học để áp dụng và làm ích lợi cho công tác thuộc linh. Ngay sau Thông báo của Tổng Liên Hội ngày 27/3, nhiều Hội Thánh đã tổ chức được các chương trình trực tuyến, để các tín hữu dù không thể tập trung đông đúc tại nhà thờ, nhà nguyện, điểm nhóm vẫn có thể giữ nếp thờ phượng Chúa cùng với anh em trong đức tin. Tuy vậy, vẫn còn nhiều Hội Thánh chưa có điều kiện để thực hiện được hình thức thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh online.

Bởi ý thức “ai cũng có quyền được thờ phượng Chúa và được gây dựng thuộc linh” và với mong muốn không một tín hữu nào vì thiếu thông tin mà bị bỏ lại phía sau trong tình hình hiện nay, Phòng Truyền thông Tổng Liên Hội xây dựng website HTTLVN.COM, tích hợp nhiều chương trình thờ phượng Chúa của Hội Thánh địa phương ở các nơi. Việc này giúp chương trình thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh online của các Hội Thánh được giới thiệu rộng rãi hơn đến quý tín hữu. Đồng thời, những tôi con Chúa ở những nơi không có điều kiện làm trực tuyến cũng có thể hoà lòng thờ phượng Chúa.

Để website HTTLVN.COM thực sự trở nên một công cụ hữu ích cho nhà Chúa, được Ngài ban phước và sử dụng để làm phương tiện đem nhiều người đến gần Chúa hơn, giúp đời sống thuộc linh con dân Chúa tăng trưởng và danh Chúa được đồn ra khắp chốn, Phòng Truyền Thông, HTTLVN mong mỗi tôi con Chúa chung vai với chúng tôi và trở thành người tích cực quảng bá tiện ích nầy đến với những anh chị em khác bằng nhiều cách khác nhau, để ai nấy đều tìm đến được địa chỉ đáng tin cậy nầy và cùng nhau nối kết.

Ban Biên tập
Phòng Truyền Thông Tổng Liên Hội
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like