Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Năm

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Năm

by Hong An
30 đọc

Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.” Khải-huyền 20:6

Các dân sẽ còn lại và tồn tại trên đất sau trận chiến cuối cùng tại Ha-ma-ghê-đôn. Ma quỷ sẽ bị nhốt lại để không thể đi dỗ dành các dân được nữa. Đấng Christ không đến để cai trị một hành tinh bị bỏ hoang. Ngài chấp thuận Địa Vị Làm Vua trên khắp “các vương quốc của thế gian này”. Vương quốc cuối cùng trong Đa-ni-ên được kể là một vương quốc thuộc thế gian, bao trùm địa cầu. Đa-ni-ên 2:35 “Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mà hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.”

Vậy, Đấng Christ sẽ trị vì trên trái đất hay từ Thiên Đàng? Kinh Thánh giữ im lặng về điều này. Ngài có quay trở lại Thiên Đàng sau Trận Đánh Ha-ma-ghê-đôn không? Ngài sẽ thường xuyên qua lại Jerusalem trên Trời và Jerusalem trên đất hay sao? Chúng ta không biết được. Liệu chúng ta sẽ làm điều tương tự như vậy? Chúng ta không biết được. Nhưng Ngài sẽ cai trị các dân và gìn giữ họ như một Người Chăn Hiền Lành (Thi-thiên 23, Giăng 10) và chúng ta sẽ được đồng cai trị cùng với Ngài.

“Có một lưỡi gươm bén ở trong miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt”Khải-huyền 19:15. Cai trị bằng một “cây gậy sắt” khác với việc chinh phạt bằng một chiếc dùi cui sắt. Trong Ba-ra-đi Đức Chúa Trời đã ban quyền quản trị Muôn Vật cho con người. Ngài phán trong Sáng-thế-ký 1:28 “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” – Trong bản dịch New Living Translation (NLT) chép như sau “Be fruitful and multiply. Fill the earth and GOVERN it. REIGN OVER the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground.” và bản English Standard Version (ESV) chép “And God blessed them. And God said to them, ‘Be fruitful and multiply and fill the earth and SUBDUE it, and have DOMINION over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on earth.”

Các từ “DOMINION” (quyền thống trị), “GOVERN” (cai trị/chi phối), “SUBDUE” (chinh phục), “REIGN OVER” (trị vì) hay “GUARDING” (bảo vệ/giữ gìn) có nghĩa hướng đến việc: Thiết Lập Một Nền Văn Hóa (Culture). Bản dịch tiếng Latin của từ ‘Culture’ được bắt nguồn từ chữ: ‘colĕre’. ‘Colĕre’ có nghĩa là: cày cấy, nuôi trồng, trồng trọt; và NGỢI KHEN (worship). ‘Guarding’ ở đây có nghĩa là chi phối và chu cấp, hay là chăm sóc chu đáo. Thậm chí cả ý nghĩa của từ ‘ngợi khen’ (worship) ở đây biểu thị sự kính trọng đầy trọn đối với Đấng Tạo Hóa. ‘Reigning’ (cai trị), ‘having dominion’ (có quyền thống trị) – không chỉ đơn thuần là phán xét, quyết định điều gì đó “đúng hoặc sai” mà còn là “đặt mọi thứ vào đúng chỗ”.

Trái đất ở trong sự hư hoại và các dân đều chịu bối rối khó nhọc. Nhưng Đấng Christ sẽ đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Những gì mà Adam sau khi sa ngã đã không làm được, những gì mà loài người kể từ thời điểm Adam bị sa ngã đã không làm được, Ngài sẽ làm. Sự công chính hoàn hảo không chỉ được áp dụng trên Thiên Đàng, nhưng ngay cả ở trên đất. Sự công chính mà các dân cư, xã hội chưa từng được nhìn thấy hoặc cảm nhận thấy, thì ngày nay họ sẽ được tận hưởng. Rất nhiều phân đoạn trong Cựu Ước nói về điều này.

Sách Khải Huyền không cung cấp thêm nhiều chi tiết sâu xa hơn về sự cai trị của Đấng Christ trên đất; tuy nhiên, các tiên tri thời Cựu Ước thì có. Thiên nhiên sẽ được phục hồi, đồng vắng sẽ trở thành ruộng tốt và ruộng tốt được kể như rừng rậm; sự xét đoán sẽ ở nơi đồng vắng (Ê-sai 32:16). Thú dữ trong đất dứt đi, mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành đến nỗi cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa lợi (Ê-xê-chi-ên 34:25-27). Sẽ có sự hòa bình đến nỗi gươm sẽ được rèn thành lưỡi cày và lưỡi liềm (Ê-sai 2:2-4). Tuổi thọ của đời người sẽ tăng lên, người ta sẽ sống lâu như loài người trước Cơn Nước Lụt, dù sự chết vẫn sẽ có. Sẽ không có trẻ con bị chết yểu, và những người già cả sẽ sống trọn tuổi già của mình.

Như Ê-sai 65:19-25 chép, “Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân Ta; tại đó sẽ chẳng con nghe tiếng khó lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả. Dân Ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân Ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của Ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng doci của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhầm lời họ trước khi kêu cầu Ta; họ còn nói, Ta đã nghe rồi. Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại, hay là hủy phá trong khắp núi thánh Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

“VƯƠNG QUYỀN CỦA ĐẤNG MÊ-SI ĐƯỢC LIÊN KẾT KHÔNG TÁCH RỜI KHỎI VƯƠNG QUYỀN CỦA NGÀI TRÊN ISRAEL.”

Đó sẽ là một thế giới lý tưởng, mặc dù chưa hoàn hảo. Sẽ có tội lỗi và sự chết. Những người cai trị sẽ mạnh tay và thực thi công lý. Sẽ có những người không tin. Sự công chính sẽ được ban ra thay cho những người bị khổ sở. Vẫn sẽ có những xung đột giữa các quốc gia, nhưng không có chiến tranh và chính Chúa sẽ ban ra sự xét đoán công chính – chứ không phải Tòa án Quốc tế tại The Hague hay LHQ ở Mỹ. Các quốc gia sẽ trải qua một quá trình học tập, để họ sẽ học phục sự Chúa một cách hoàn hảo. Israel sẽ đóng vai trò trung tâm. Vương Quyền của Đấng Mê-si được liên kết không thể tách rời khỏi Vương Quyền của Ngài trên Israel. Jerusalem sẽ là trung tâm của thế giới. Con của David sẽ trị vì. Còn Trời Mới Đất Mới vẫn ở trong tương lai.

“LIỆU CÓ AI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA ĐIỀU NÀY?”

‘Sự chết thứ nhất’ là khi cơ thể vật lý của chúng ta chết đi một lần trên đất này. Còn ‘sự chết thứ hai’ chính là bị quăng vào hồ lửa. Những người được dự phần trong ‘sự sống lại thứ nhất’ sẽ được tuyên bố ‘đã được chuộc và nên thánh’ (tức là được biệt riêng và hoàn thiện). Liệu có ai không muốn trở thành một phần của điều này? Lúc đó bạn sẽ biết chắc chắn rằng ‘sự chết thứ hai’ không còn quyền ảnh hưởng trên bạn. Kinh Thánh nói một cách chi tiết về một tương lai ấn tượng, tuyệt vời và tươi đẹp của xã hội con người dưới thời trị vì của Đấng Christ. Không còn chỗ cho bất kì ‘dục vọng xác thịt’ nào. Sẽ chỉ có sự tốt lành, hòa bình và công chính – sự nếm biết trước về những gì sẽ được hoàn thiện khi Trời Mới Đất Mới cuối cùng sẽ đến.

‘Sự kết thúc của thế giới cũ’ sẽ không phải bởi Thế Chiến thứ III nào cả, cũng không phải bởi bom hạt nhân hay bất kì lọai vũ khí hóa học nguyên tử, hay vi khuẩn nào cả. Cũng không phải sự hủy diệt hoàn toàn bởi các cú đâm trực diện của các tiểu hành tinh xung quanh trái đất. Không phải sự tuyệt chủng, không bởi ô nhiễm, không bởi Babylon hay vương quốc của Anti-Christ. Đó chỉ là những sự đau đớn của “cơn đau đẻ” khởi đầu cho một thế giới mới: Vương Quốc của Chúa và Đấng Được Xức Dầu. Sau đó những sự chịu khổ của “cơn đau đẻ” sẽ sớm bị lãng quên!

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International

Biên dịch: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/54726/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-tu.html

Bình Luận:

You may also like