Home Văn Phẩm Bài thơ: Chúa lớn hơn

Bài thơ: Chúa lớn hơn

by Thanh Hữu
30 đọc

Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:29)

Nan đề thế giới lớn lao,
Dịch lệ “Vũ Hán” đem bao lo buồn.
Chúa Đấng vĩ đại luôn luôn,
Lớn hơn dịch lệ. Ban nguồn bình an.

Dịch lệ “Covid “ tràn lan,
Chết chóc, lây nhiễm sầu than bao người.
Chúa Đấng sáng tạo ai ơi,
Lớn hơn vi khuẩn, bể khơi nghìn trùng.

“Corona”, lan nhiều vùng,
Làm cho thế giới vô cùng sợ lo.
Thiên Chúa là Đấng lớn lao,
Tể trị muôn vật ban trao phước lành.

Dịch lệ, động đất, chiến tranh,
Là những cảnh báo Chúa dành cho ta.
Biết thời ân điển gần qua,
Biết ngày trở lại Chúa ta gần kề.

Dù cho lắm nỗi nhiêu khê,
Dù cho khủng hoảng nan đề khó khăn.
Hãy nhìn Chúa Đấng quyền năng
Lớn hơn bóng tối bủa giăng trong đời.

Lớn hơn bệnh tật người ơi,
Lớn hơn kinh tế một thời suy vi.
Lớn hơn ly dị, phân ly,
Lớn hơn thất nghiệp, bán đi cửa nhà.

Chúa có mục đích cho ta,
Ngài có kế hoạch bao la diệu kỳ.
Nan đề vật chất qua đi,
Niềm tin cố giữ không khi nào rời.

Vinh quang chờ cuối chân trời,
Bình minh tỏa sáng cho người tín trung.
Bước trên sóng gió nghìn trùng,
Bài ca đắc thắng vang lừng nơi nơi.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi vể tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like