Bài thơ: Đừng sợ, đừng nản chí

487

“Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, cũng đừng nản chí! …đứng dậy và đi lên đánh thành A-hi. Kìa, Ta đã phó vua A-hi, dân chúng, thành trì, và đất đai của nó vào tay con”. (Giô-suê 8:1)

Bao năm ta sống trần gian,
Bấy năm bận rôn, gian nan, nhọc nhằn.
Nhiều lần đối diện khó khăn,
Nhiều lần nản chí bủa giăng tâm hồn.

Khi nhìn thất bại cỏn con,
Ta mất can đảm chẳng còn tiến thân .
Nghĩ rằng đến lúc dừng chân,
Đánh mất khải tượng nhận phần hư vô.

Chúa có mục đích ban trao,
Muốn ta đắc thắng chẳng nao núng gì.
Thử thách nhỏ, sẽ qua đi,
Giúp ta can đảm thực thi ý trời.

Giô-suê bại một lần thôi,
Nản chí, sợ hãi bỏ trôi tầm nhìn.
Chúa đã khích lệ đức tin,
Ông nhận sức mới, chăm nhìn Chúa thôi

Quyết tâm, chiến thắng liên hồi,
Ba mốt vua lớn, xóa bôi trận tiền.
Nhận lấy đất hứa bình yên,
Hoàn tất sứ mạng thiêng liêng vui mừng.

Ta từng thất bại, muốn dừng?
Muốn bỏ khải tượng, muốn ngưng tầm nhìn?
Muốn vào đồng vắng lặng thinh?
Muốn Chúa cất trước hồn linh về trời?

Chúa có mục địch ai ơi,
Định sẵn kế hoạch muôn đời cho ta.
Đừng nên nản chí kêu ca,
Hãy đứng với Chúa phong ba tan dần..

Ta sẽ đắc thắng khó khăn,
Chạy đến mục đích ngợi khen vui mừng.
Tạ ơn chúc tụng không ngừng,
Cùng muôn dân thánh vang lừng ngợi ca.

THANH HỮU
Tháng ̣2 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:
Bài viết trước Tĩnh Nguyện Mùa Đại Dịch: Bình An
Bài viết kế tiếpLich Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 3 – 2020
Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.