Home Văn Phẩm Bài thơ: Ái mộ danh Chúa

Bài thơ: Ái mộ danh Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. (Thi-thiên 5:11)

Bao lần ta quá ngạc nhiên,
Tại sao Danh Chúa linh thiêng, năng quyền.
Danh Chúa hằng hữu uyên nguyên,
Giúp ta đắc thắng truân chuyên cuộc trần?

Chúa là Thượng Đế tuyệt luân,
Là thần sáng tạo, nguyên nhân muôn loài.
Là Đấng thánh khiết quyền oai,
Tội nhân không thể một ai nhìn Ngài.

Tình yêu thể hiện Ngôi Hai,
Hy sinh chết thế tỏ bày tình thương.
Giê-xu, Danh thánh phi thường,
Giúp ta được cứu, biết nương cậy Ngài.

Danh Chúa huyền nhiệm không hai,
Danh Chúa uy lực không ai so bằng.
Danh Chúa đắc thắng khó khăn,
Danh Chúa đối kháng cản ngăn quân thù.

Danh Chúa giải phóng ngục tù,
Danh Chúa mở cửa thiên thu nước trời .
Danh Chúa chữa bịnh người ơi,
Danh Chúa đuổi quỉ, thảnh thơi tâm hồn .

Danh Chúa bảo vệ ta luôn,
Vượt qua cám dỗ quyết nương cậy Ngài.
Danh Chúa mở cửa tương lai,
Cho ta khải tượng ngày mai huy hoàng.

Danh Chúa là một hành trang,
Giúp ta hoàn tất mở mang nước trời.
Hãy dùng Danh Chúa, Ngôi Lời,
Để đem đắc thắng, để đời thăng hoa.

Mai đây đứng trước thiên tòa
Ta cùng dân thánh ngợi ca Danh Ngài.
Chúc cho Thiên Chúa trên ngai,
Vinh quang, tôn quí, quyền oai muôn đời.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like