Home Văn Phẩm Bài Thơ: Công Nghệ Hay Linh Ân

Bài Thơ: Công Nghệ Hay Linh Ân

by Thanh Hữu
30 đọc

Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Xa-cha-ri 4:6)

Anh đang sống trong kỷ nguyên công nghệ,
Nhiều ngành nghề, nhiều máy móc phát minh.
Nhiều “robot”, nhiều hỏa tiển, vệ tinh,
Nhiều ứng dụng, mạng viễn liên trực tuyến.

Anh đang sống nền văn minh tân tiến,
Khoa học đầy các sản phẩm thông minh.
Trong tiếp giao, trong di chuyển, ảnh hình,
Trong sản xuất, trong vui chơi, hưởng thụ.

Khoa học thấy, thiên thể xa vũ trụ,
Công nghệ nhìn, sâu thẩm đáy đại dương.
Công nghệ xem tế bào gốc bình thường,
Biết vi khuẩn chuyển di trong trong gan phổi…

Biết nhiều lắm, sao hồn linh bối rối?
Sao lòng người, đầy ắp nỗi bất an?
Như thiếu đi một yếu tố thiên đàng,
Mà công nghệ trần gian không thay thế?

Công nghệ chỉ, thêm tiện nghi thuộc thể,
Trong khoảng đời ngắn ngủi ở trần gian.
Không giúp ta nối kết với thiên đàng,
Với nguồn sống, với linh ân muôn thuở.

Chúa Cứu thế, đến trần gian tạm bợ,
Không làm nhà khoa học, kẻ phát minh.
Từ khởi nguyên, Ngài thiết kế mô hình
Ngài truyền lịnh, khiến thiên nhiên tuân phục

Chúa biết rõ văn minh là phương tiện,
Cho đời nầy, không cho cõi lai sinh.
Tắt hơi đi, mọi kiến thức, công trình,
Thành vô nghĩa, với hồn linh vô vọng.

Chúa Cứu thế mở vùng trời cao rộng,
Từ thế trần đến cả cõi siêu linh.
Cứu vớt ta từ thế giới hữu hình,
Đến vương quốc, nguồn vĩnh an vô tận.

Bởi đức tin, mở lòng ra chấp nhận,
Ân điển trời qua Cứu Chúa ban cho.
Trong Linh Ân, nguồn phước hạnh khôn dò,
Ta sở hữu bao quyền uy bất biến.

Ưu tiên sống, không chỉ là phương tiện,
Mà Linh hồn cứu rỗi mãi vinh quang.
Hãy đầu tư, vào vương quốc thiên đàng,
Trong sung mãn không bao giờ hối tiếc.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like