Home Dưỡng Linh Hãy Giao Phó Năm Mới Của Bạn Cho Chúa

Hãy Giao Phó Năm Mới Của Bạn Cho Chúa

by Faithful
30 đọc

Chúng ta đang bước qua những ngày đầu tiên của một năm mới. Thường trong những ngày này, người ta sẽ lượng giá lại những gì mà họ đã làm được trong một năm cũ đã qua và đặt ra những mục tiêu cho một năm mới và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mình đã đặt ra trong năm cũ mà chưa thực hiện được. Chúng ta thường lên kế hoạch và mục tiêu cho một năm mới của mình và sau đó đến với Chúa xin Chúa chúc phước cho chúng ta trong năm đó. Tôi cũng đã làm như vậy, nhưng năm nay khi tôi bắt đầu ngồi xuống để lên kế hoạch trong năm mới thì Chúa đã nhắc nhở tôi.

Trong Phúc Âm Lu-ca có câu chuyện về một người giàu: “Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?(Lu-ca 12:16-20)

Trong Gia-cơ có chép: “Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu.” (Gia-cơ 4:13-16).

Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16:9).

Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhứt định; Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?(Châm ngôn 20:24).

Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.” (Thi Thiên 127:1-2).

Kinh Thánh cho chúng ta thấy việc chúng ta tự mình lên kế hoạch và đặt mục tiêu cho cuộc đời mình là một sự dại dột. Châm ngôn cho biết các bước của chúng ta do nơi Chúa sắp đặt. Và Chúa nhắc nhở tôi, “Con đang làm gì vậy? Sao con lại cố gắng lên kế hoạch cho mình khi con không biết điều gì sẽ tốt cho con? Sao con không chạy đến với Ta và nhờ Ta bày tỏ cho con kế hoạch tuyệt vời mà Ta đã định sẵn cho con?

Nhìn lại năm cũ đã qua tôi nhận thấy có rất nhiều điều Chúa đã thay đổi trong kế hoạch của tôi nhưng nó lại là phước hạnh cho cuộc đời tôi. Tôi đã ăn năn và chạy đến với Chúa để xin Chúa hướng dẫn và bày tỏ cho tôi biết những gì Ngài muốn tôi sẽ làm trong năm nay. Tôi ao ước rằng mình sẽ bước đi theo kế hoạch tốt lành mà Chúa đã định sẵn cho tôi và tôi tin cậy đó sẽ là kế hoạch tốt lành nhất cho cuộc đời tôi vì Chúa yêu tôi.

Lạy Cha yêu dấu của con, con cảm ơn Cha vì Ngài yêu cuộc đời con. Cảm ơn Cha vì Ngài đã quá yêu con đến nỗi Ngài đã vui giáng sinh xuống thế gian này và chịu chết trên thập tự giá vì con. Cảm ơn Chúa vì Ngài có một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời của con. Cha ơi, xin tha thứ cho con vì nhiều lần trong cuộc đời con, con đã tự mình lên kế hoạch và đi theo ý riêng của mình mà không chịu nhờ cậy Chúa dẫn dắt. Cha ơi, con xin dâng năm mới của con trong tay Cha, xin Ngài sẽ bày tỏ cho con ý muốn của Ngài, dẫn dắt con trong một năm mới này. Nguyện cuộc đời con khiến Chúa vui lòng và nguyện xin ý muốn Chúa được nên trên cuộc đời con. Amen!

Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like