Home Tin Lành Đầu Tư

Đầu Tư

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tờ Việt Báo ngày 14/11/06 cũng cho biết nhiều công ty đa quốc gia đã vào Việt Nam. Hãng Canon Inc. đã có 2 xưởng sản xuất máy in điện toán tại Việt Nam, và đang xây xưởng thứ ba tại tỉnh Bắc Ninh. Xưởng mới dự kiến sẽ là xưởng sản xuất máy in phun mực có sản lượng nhiều nhất thế giới. Hãng giày Nike mới đây tăng sản lượng thường niên tại Việt Nam từ 54 triệu đôi giày lên tới 70 triệu đôi, biến Việt Nam thành nước cung cấp nhiều thứ nhì cho giày Nike (Trung Quốc là nguồn lớn nhất).

Tờ Việt Báo cũng cho biết thêm trong 10 tháng đầu năm 2006, đầu tư trực tiếp nước ngoaì tại Việt Nam ước tính là 6.5 tỉ đô, vượt qua con số 6.1 tỉ toàn bộ đầu tư trực tiếp nước ngoaì cho cả năm 2005. Riêng Việt Kiều, mỗi năm gởi trung bình 4 tỉ đô chính thức về cho người thân ở quê nhà.

Khi nói đầu tư là nói đến chuyện lời lỗ, được mất. Lẽ đương nhiên, khi đầu tư ai cũng muốn phải có lời, phải tốt hơn mới được! Người đầu tư phải biết nhìn xa để rồi suy tính! Tuy nhiên, đời sống chúng ta không phải chỉ bận tâm đầu tư những việc có lợi cho cuộc sống ngắn ngủi trên đất nầy mà còn phải biết đầu tư cho sự sống đời đời ở trong cõi vĩnh hằng nữa. Trong đời sống tâm linh, Kinh Thánh dạy bạn và tôi cần phải đầu tư những điều có giá trị ở trong cõi đời đời như sau:

1. Ðầu tư sự sống đời đời vào Thiên Quốc Chúa
Ðầu tư sự sống đời đời vào Thiên Quốc Chúa là điều ưu tiên hàng đầu của đời sống chúng ta. Không ai trong chúng ta sống hoài sống mãi trên cõi thế tạm nầy. Ðiểm chung kết của chúng ta là ở trong cõi đời đời. Kinh Thánh cho biết có 2 cõi đời đời: sự chết đời đời và sự sống đời đời. Tôi tin chắc bạn không muốn đầu tư vào sự chết đời đời. Rô-ma 6:23 dạy rằng: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” Câu Kinh Thánh trên dạy rằng nếu bạn đầu tư vào những việc tội lỗi thì tiền công của nó là sự chết đời đời. Nhưng nếu bạn quan tâm đến linh hồn mình và tin nhận Chúa Giê-su thì Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống đời đời.
Ðiểm đặc biệt của việc đầu tư sự sống đời đời vào Thiên Quốc Chúa là bạn không cần bỏ ra vốn liếng gì cả! Sự sống đời đời là tặng phẩm biếu không của Ðức Chúa Trời dành cho bạn. Ðức Chúa Giê-su đã bỏ vốn đầu tư giùm cho bạn bằng chính cái chết của Ngài trên cây thập tự rồi. Ðiều bạn cần làm là hết lòng tin cậy Chúa và làm theo lời Ngài dạy.  Thư tín Êphêsô 2:8-10 chép rằng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”
Bạn thân mến, bạn đang gởi linh hồn mình ở đâu? Mong rằng bạn sớm đầu tư linh hồn mình ở trong Thiên Quốc Chúa vì bạn chắc chắn sẽ có lợi chứ không bị mất mác gì cả!


2. Ðầu tư việc lành vào Thiên Quốc Chúa

Người tin theo Chúa làm việc lành bởi vì đức tin mình được tăng trưởng trong Chúa. Kinh Thánh cho biết không phải nhờ vào việc lành rồi con người có được đức tin nơi Chúa. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong an hem nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.”
Câu chuyện ở trên liệt kê đầy đủ các đối tượng để bạn và tôi quan tâm, giúp đỡ hằng ngày. Yếu tố quan trọng trong việc làm lành là tình yêu thương. Châm Ngôn 19:17 dạy rằng: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Ðức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành cho người.” Làm việc lành tức là giúp người. Công tác giúp người luôn đòi hỏi tiền bạc, tài năng, và thời giờ. Giúp người lâu ngày rồi sẽ mệt mỏi và chán nản.

dau tu

“Bạn đang đầu tư cuộc đời mình vào đâu?”

3. Ðầu tư tiền bạc vào Thiên Quốc Chúa
Tiền bạc và của cải là hai điều con người thường bận tâm nhiều nhất.
Thật ra, Kinh Thánh cho biết Ðức Chúa Trời không cần tiền bạc của con người chúng ta, nhưng công tác mục vụ của Thiên quốc Chúa ở trên đất cần tiền bạc, tài năng, và thời giờ của chúng ta. Sự cứu rỗi là món quà miễn phí của Chúa dành cho con người, nhưng công tác mở rộng Nước Trời luôn luôn có tổn phí. Ðôi khi sự tổn phí đó không phải chỉ là tiền bạc mà còn là mạng sống của người phục vụ Chúa nữa! Ðối với người tin theo Chúa, gởi tiền bạc vào ngân hàng Thiên Quốc là điều đúng nhất và hợp lý nhất. Trong Phúc Âm Mathiơ 6:19-21, Chúa Giê-su dạy chúng ta một điều rất là tâm lý, chí lý, và chân lý như sau: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”
Thay vì đầu tư tiền bạc vào những chỗ không ích lợi gì cả, ta hãy đầu tư đồng tiền do công sức mình tạo nên vào những nơi hữu ích cho mục vụ Thiên Quốc Chúa và ích lợi cho xã hội loài người. Hãy nhớ lời Chúa dạy bạn và tôi trong vấn đề đầu tư tiền bạc hôm nay là: “Của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

Mục sư Lê Hồng Phúc

Mọi thắc mắc và muốn tìm hiểu về đức tin – sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu, xin hãy email về tintuc@hoithanh.com . Bạn có thể đáp ứng với Chúa theo cách dưới đây:

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like