Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 15: Niềm Vui Gặp Chúa

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 15: Niềm Vui Gặp Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Người [Si-mê-ôn] bồng ẵm Con Trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời. – Lu-ca 2:28

    Pacchanta, một làng rất nhỏ hẻo lánh nằm cạnh chân núi Andes ở Peru. Hơn 50 năm không ai viếng thăm cụ bà Benita, 86 tuổi. Được tin cháu trai, Alois sẽ đến thăm, nên cụ ngóng chờ mong mỏi từng ngày. Vì mưa lớn và đường ngập nước, Alois phải tìm lối khác đến làng. Lúc ấy đã nửa đêm lại không có điện, Alois vui khi nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước. Alois tìm được lối dẫn vào làng và nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu trên tay cụ Benita. Vì tin chắc là cháu trai sẽ đến nên cụ đã đứng đợi cháu Alois mỗi ngày với niềm hy vọng.

      Lu-ca thuật lại ở Giê-ru-sa-lem có cụ Si-mê-ôn, là người đạo đức và tin kính Chúa. Đức Thánh Linh tỏ rằng cụ sẽ thấy Chúa Cứu Thế trước khi qua đời. Được Thánh Linh cảm thúc lên Đền Thờ, nhằm lúc Giô-sép và Ma-ri đem Con Trẻ Giê-xu dâng cho Đức Chúa Trời theo Luật Pháp quy định. Cụ bồng Con Trẻ trên tay và ca tụng Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:25-28).

      Với niềm hy vọng, cụ Si-mê-ôn vững tin trông đợi lời hứa của Đức Chúa Trời về Đấng Mê-si, nên cụ gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Giáng Sinh nhắc chúng ta như cụ Si-mê-ôn, hãy sống Kính Chúa Yêu Người và “nhờ đức tin và lòng kiên trì sẽ nhận điều Đức Chúa Trời hứa” (Hê-bơ-rơ 6:12). Vì chúng ta biết chắc rằng một ngày kia chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa tận mặt.

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin hãy đến! (Khải huyền 22:20). A-men.

Trần Quang Vinh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like