Home Chuyên Đề Vì Sao Mang Ách Chung Chênh Lệch Lại Nguy Hiểm Hơn Bạn Nghĩ?

Vì Sao Mang Ách Chung Chênh Lệch Lại Nguy Hiểm Hơn Bạn Nghĩ?

by Crosswalk.com
30 đọc

Mang ách chung chênh lệch có nghĩa là gì?

Có phải hẹn hò với một người không cùng niềm tin thật sự là một vấn đề ghê gớm?

 Thực ra, đúng vậy.

II Cô rinh tô 6:14 là câu phân đoạn được trích dẫn để kêu gọi các tín hữu “mang ách cân bằng”. Nhưng rất nhiều tín hữu không thấy được tầm quan trọng của mệnh lệnh từ sứ đồ Phao lô. Nhiều người lại coi nhẹ nó.

Mang ách chung không có nghĩa ngăn cản cuộc sống hẹn hò của chúng ta. Đúng hơn, đó là một mệnh lệnh được đề ra cho sự bảo vệ và sự kính trọng. Mang ách chung chênh lệch lại nguy hiểm hơn bạn nghĩ – và chờ đợi một người cùng chung một tâm linh sẽ tốt hơn cho Cơ đốc nhân.

Hen hò với người không tin Chúa là sự không vâng lời

Tôi đã từng nhận một email từ một đọc giả, trong đó cô ấy đã nói cô đã không nghĩ Chúa bận tâm về người mà cô ấy hẹn hò hay kết hôn – Ngài có nhiều thứ lớn lao phải lo hơn. Nhưng điều này không phải là sự thật. Chúa luôn luôn chú tâm đến sự kết nối với những con người mà Ngài tạo dựng – bằng chứng là mối liên hệ với dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Trong Phục truyền luật lệ ký 7, Môi-se đã chịu trách nhiệm chỉ dẫn dân Y-sơ-ra-ên là những người của Chúa. Họ đã được giải thoát khỏi sự phục dịch nô lệ và bây giờ họ được tự do và đi vào vùng đất hứa. Nhưng Môi-se đưa ra một cảnh báo:

Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê hô va nổi lên cùng ngươi cách vội vàng”(Phục truyền 7:3-4).

Sau đó vài trăm năm, và chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc nổi loạn chống lại mạng lệnh của Chúa:

 “Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên ở chung cùng dân Ca-na-an, dân Hê- tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, cưới con gái chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó, và hầu việc các thần của chúng nó” (Các quan xét 3:5-6)

Ban đầu hầu như không gây hại gì cho lắm. Có lẽ những người dân Y-sơ-ra-ên đã cảm thấy như ở đó không đủ phụ nữ hoặc không đủ người đàn ông. Tuy nhiên, họ đã hợp lý hóa điều đó, những người Y-sơ-ra-ên đã lập giao ước giữa họ và những người không biết và không phục vụ Chúa. Họ bị lầm đường lạc lối khi họ làm như vậy.

Kinh Thánh lặp đi lặp lại điều này, chúng ta nhìn thấy chủ đề này được lặp lại. Thứ hai là Sam-sôn, là người đã liên tục tìm kiếm những người nữ ngoại kiều, một sự lựa chọn mà cuối cùng đã hủy hoại anh ta (Các quan xét 14), và vua Sa-lô-môn, người đàn ông nhiều vợ – cho đến khi những người vợ của ông dẫn ông đến sự thờ phượng các thần khác (1 các vua 11).

Hiệp nhất bản thân chúng ta với những con người không yêu mến, không đi theo hay không đầu phục Đấng Christ là hoàn toàn bất tuân.

Sự thân mật là điều không thể không có trong sự liên kết giữa tâm linh

Nếu Đấng Christ thực sự là vua của đời sống chúng ta, thì bản thân chúng ta được gửi đến để đầu phục thẩm quyền của Ngài. Làm sao chúng ta có thể hiệp nhất với một linh hồn đang chống lại Đức Chúa Trời?

Điều này thật ngược đời, bởi vì dù một người bạn không tin Chúa có sự tôn trọng, ngọt ngào, hay “ yêu thương” như thế nào, thì anh ta đang chống nghịch với Chúa – anh ta đang ở trong sự nổi loạn. Nhưng nếu chúng ta gọi bản thân là Cơ đốc nhân, chúng ta đang nói chúng ta tin Kinh Thánh có thẩm quyền tối cao trên chúng ta. Kinh Thánh nói rằng: Tất cả đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và rằng: ở ngoài Đấng Christ chúng ta chết trong tội lỗi của mình, theo thói quen của thế gian, “sống theo tư dục xác thịt mình” và “ tự nhiên làm con của sự thạnh nộ” (Ê phê sô 2:1-30). Chúng ta là như vậy khi ở ngoài Chúa Giê-xu. Điều đó xảy ra đối với bất kỳ ai tách biệt khỏi Đấng Christ.

Cho nên, chúng ta ở trong Đấng Christ không thể hòa hợp mối quan hệ với người không tin. Đó không phải là tình bạn giữa ánh sáng và bóng tối (2 Cô rinh tô 7:14)! Từ “tình bạn” trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là liên hệ hay sự thân mật. Qua những lời đầy nhiệt huyết của Phao-lô, chúng ta học được rằng: sự mật thiết với một người không tin là điều phải bị ngăn cản – nó không thể xảy ra được.

Chúa biết điều này. Đó là lý do tại sao Ngài có mạng lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên kết hôn với người có cùng đức tin và cũng vì đó Ngài đã truyền cảm hứng cho Phao-lô để ban hành mạng lệnh tương tự như vậy. Đây là để bảo vệ đời sống thuộc linh của chúng ta! Sự công bình không có điểm chung với một người tin rằng họ đủ tốt khi sống không có Chúa:

Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin” (2 Cô rinh tô 6:14-15)  .

Không có mối quan hệ nào ngoài Đấng Christ có thể tốt thật sự (Mác 10:18). Không có tình yêu thương nào ngoài Đấng Christ là tình yêu thật (1 Giăng 4:16-17)Bên ngoài trông có vẻ thân mật nhưng sẽ không bao giờ được hiệp nhất bên trong.

Thân thể của bạn là nơi thờ phượng

Trong các điều răn Phao lô bắt buộc phải mang ách như nhau, được viết ra cho hội thánh ở Cô-rinh-tô đang gặp vấn đề này, một nhóm người bối rối về việc làm thế nào để sống cho Đấng Christ trong một thế giới thối nát. Đây là lý do tại sao ông chọn đúng thời gian để giải thích tại sao mang ách chung chênh lệch là sai:

“Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa trời đã phán rằng:

Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng:

Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:16-17).

Thân thể của bạn là đền thờ mới của Chúa. Như một người đi theo Đấng Christ, Đức Thánh Linh ngự trong bạn. Đây là lý do tại sao Chúa gọi chúng ta “ra khỏi giữa chúng nó, và phân rẽ khỏi chúng nó”. Ngài không bảo chúng ta đừng yêu họ, chúng ta được gọi đến để yêu thương những người không tin đến Danh Ngài (1 Phi-e-rơ 2:12). Chúa gọi chúng ta yêu Ngài nhiều hơn chúng ta khao khát tình yêu cá nhân. Ngài gọi chúng ta là nơi thờ phượng Ngài.

Đây là lời kêu gọi để bạn xét lại quan điểm về Chúa và việc hẹn hò. Chúa quan tâm đến các mối quan hệ của chúng ta bởi vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Ngài quan tâm đến sự thánh khiết nên chúng ta phải giữ mối tương giao với Ngài! Sự nên thánh của chúng ta truyền rao phúc âm lớn hơn lời giảng của chúng ta. Ách chênh lệch cản trở bước chân của chúng ta với Chúa – một điều chúng ta cần hơn bất cứ điều gì khác.

Nếu bạn đã kết hôn với một người không tin Chúa, Kinh Thánh nói đến các bước tiếp theo của bạn. Hãy bắt đầu đọc sách 1 Cô-rinh-tô 7.

Dịch: NyNy

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like