Home Dưỡng Linh Đức Tin Là Cám Ơn Chúa Trước

Đức Tin Là Cám Ơn Chúa Trước

by Rick Warren
30 đọc

“Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:24)

Đức tin không phải là tin rằng Chúa có thể làm được điều gì đó. Đức tin không phải là hy vọng Ngài sẽ làm điều gì đó. Đức tin là cám ơn Ngài trước.

Chúa Jesus phán: “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:24)

Bạn nói, “Chờ một chút! Tôi phải cám ơn Chúa trước khi được để nhận được sao?” Phải. Nếu bạn cám ơn Chúa sau khi bạn đã nhận được, đó là lòng biết ơn. Khi bạn cám ơn Chúa trước, điều đó gọi là đức tin.

Nếu tôi trao cho bạn tấm ngân phiếu 1,000 đô-la ngay bây giờ, bạn có chờ tới lúc bạn rút tiền rồi mới cám ơn tôi không?  Không! Bạn cám ơn tôi ngay bây giờ. Nhưng số tiền đó thật sự chưa phải là của bạn cho đến khi bạn được tiền từ ngân hàng, bởi vì tấm ngân phiếu đó thật sự chỉ là một lời hứa. Khi tôi đưa cho bạn tấm ngân phiếu đó, bạn nói: “Cám ơn, Rick”, rằng tôi đáng tin và tôi đã có đủ tiền trong ngân hàng để trả 1,000 đô-la cho ngân phiếu đó. Đức tin là cám ơn Chúa trước.

Điều tôi đang nói là: Nếu Chúa bảo bạn đi theo Moby Dick trong một chiếc thuyền buồm (trong tác phẩm Con Cá Voi Trắng của Herman Melville), hãy đem theo sốt tarta với bạn. Bạn sẽ có một con cá chiên đêm nay!

Chúa Jesus đã phán: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” (Ma-thi-ơ 9:29)

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like