Home Văn Phẩm Bài Thơ: Mục Đích và Phương Tiện

Bài Thơ: Mục Đích và Phương Tiện

by Thanh Hữu
30 đọc

Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:14)

Nếu Chúa sống ở ngày nay,
Ngài có sử dụng “wifi” không Ngài?
Ngài có sử dụng máy bay?
Để đi thăm viếng, giảng rao Tin lành?

Sử dụng mạng lưới chạy nhanh?
“TV” trưc tuyến, truyền thanh nhiều người?
“Cell-phone” cầu nguyện cho người?
“Text” cho môn đệ những lời dạy khuyên?

Ngày xưa Chúa đã đi thuyền
Phương tiện đi lại thường xuyên bấy giờ
Ngày nay dùng phản lực cơ
Đều là phương tiện, thời cơ người dùng.

Mượn lừa Chúa cưỡi trên lưng
Đi vào đền thánh vang lừng ngợi ca
Ngày nay truyền giảng mở ra
Danh Chúa cả sáng, người ta tin Ngài

Phương tiện khác ở thời nay
Mục đích cố định, không thay đổi gì
Phương tiện có thể chuyển di
Chân lý còn mãi không khi nào tàn.

Chúa cho ta sống trần gian
Hãy dùng phương tiện Chúa ban cho mình
Vững tin lời Chúa: Thánh Kinh
Bước theo hướng dẫn Thánh Linh mỗi ngày.

Dù cho thế giới đổi thay
Lòng ta kiên định không lay chuyển dời
Trung tín đến chết người ơi
Triều thiên vinh hiển đời đời Chúa ban.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like