Home Chuyên Đề 10 Lý Do Để Tin Cậy Chúa Về Đứa Con Hoang Đàng

10 Lý Do Để Tin Cậy Chúa Về Đứa Con Hoang Đàng

by ibelieve.com
30 đọc

Có một vài đoạn trong Kinh Thánh mà mọi người có thể liên hệ nhiều hơn là câu chuyện ngụ ngôn về đứa con hoang đàng (Lu-ca 5:11-3). Đó là câu chuyện về sự ích kỷ, phung phí, tuyệt vọng, tình yêu, sự hy vọng, sự tha thứ và sự phục hồi. Tại một số thời điểm trong câu chuyện về người con trai út quay lưng lại với cha mình này, chúng ta có thể tìm thấy khúc mắc của chính mình trong đó.

Hầu hết mọi người đều có thể liên hệ đến người con trai út. Tôi cũng vậy, nhưng lưu ý rằng với mỗi đứa trẻ hoang đàng đều có một phụ huynh đang cầu nguyện và chờ đợi.

Nỗi đau của việc nhìn đứa trẻ lựa chọn sai lầm thật là đau đớn. Cha mẹ bất lực nhìn con mình chịu hậu quả từ hành động của chúng. Giống như người cha trong câu chuyện ngụ ngôn, điều duy nhất cần làm là kiên nhẫn chờ đợi và xem con đường xuất hiện hình bóng của người con.

Tin tốt cho câu chuyện ngụ ngôn này là nó kết thúc bằng sự hòa giải, phục hồi và sự vui mừng. Những đứa trẻ hoang đàng đều ở trong tay Chúa, và Ngài có thể chăm sóc chúng. Hy vọng về sự trở lại của họ được neo trong ân điển và tình yêu của Chúa.

Dưới đây là 10 lý do để tin cậy nơi Chúa về đứa con hoang đàng của bạn.

1. Đức Chúa Trời Là Một Người Cha Tốt Lành.

Chúa yêu thương tất cả con cái của Ngài, kể cả những đứa trẻ hoang đàng, và Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng. Người cha trong dụ ngôn này được cho là đại diện cho Đức Chúa Trời, Ngài theo dõi con cái của mình quay đi và tìm kiếm kế hoạch của riêng mình (Thi-thiên 78:10-11). Như trong câu chuyện ngụ ngôn, một số đứa con của Chúa Trời cuối cùng đã trở lại và Ngài chào đón chúng với sự nhân từ và lòng thương xót (Giê-rê-mi 30:3). Chúa là một người cha tốt lành, người nhẹ nhàng phục hồi những đứa trẻ hoang đàng. Nói cách khác, Ngài chạy đến chào đón họ, đưa cho họ chiếc áo choàng và nhẫn mới, và mở tiệc ăn mừng.

2. Chúa Luôn Dõi Theo Con Cái Chúng Ta.

Trong sự toàn tại của Ngài, Chúa đang dõi theo con cái của chúng ta. Ngài biết rõ những nhu cầu, những tranh chiến và nỗi đau của chúng. Trong câu chuyện về nàng A-ga, cô chạy trốn khỏi chủ của mình và nhận thấy mình trong tình huống tuyệt vọng. A-ga đang ở một mình với đứa con trai sơ sinh và sợ hãi, nhưng Chúa sai một thiên sứ đến nói với cô rằng Ngài nghe và thấy sự tuyệt vọng của cô. Cô gọi Ngài là “Đức Chúa Trời đoái xem” (Sáng thế ký 16: 7-14). Hãy biết chắc rằng giống như cách mà Ngài nhìn thấy A-ga, Chúa đang dõi theo những đứa con hoang đàng của chúng ta.

3. Chúa Có Kế Hoạch Tốt Đẹp Cho Con Cái Của Chúng Ta.

Tiên tri Giê-rê-mi đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về hậu quả của tội lỗi của họ, nhưng họ không ăn năn và bị lưu đày. Trong khi họ đang sống lưu vong, Chúa đã gửi cho họ một thông điệp thông qua nhà tiên tri nói với dân của Ngài hãy vững lòng, tận dụng hoàn cảnh và chịu đựng vì Ngài có kế hoạch tốt lành cho họ.

Tiên tri nói với họ rằng Chúa sẽ đem họ ra khỏi thời kỳ lưu đày và họ sẽ thịnh vượng và có hy vọng và một tương lai (Giê-rê-mi 29:4-14). Cha thiên thượng của chúng ta có những kế hoạch tương tự cho những đứa trẻ sai lầm để đưa chúng trở về nhà, không phải để làm hại chúng mà để cho chúng hy vọng và một tương lai.

4. Chúa Bảo Vệ Con Cái Chúng Ta.

Cha mẹ cầu nguyện rất nhiều điều cho con cái của họ, và sự bảo vệ luôn ở gần như đứng hàng đầu trong danh sách. Trí tưởng tượng của chúng ta thường gợi lên rất nhiều tình huống đáng sợ nhưng Cha thiên thượng của chúng ta cũng quan tâm đến việc bảo vệ con cái của Ngài.

Với Giô-suê, khi ông sắp vượt qua sông Giô-đanh để tiến vào Đất Hứa, Ngài nói, “Ta sẽ ở với con; Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Hãy mạnh dạn và can đảm…” (Giô-suê 1:5-6). Trong Ê-sai 41:10, Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên, “Đừng sợ vì Ta ở với con, Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con”! Với Chúa là người trợ giúp của chúng ta, chúng ta có sự bảo đảm rằng những đứa trẻ bướng bỉnh nằm dưới sự bảo vệ của Ngài.

5. Chúa Ban Cho Nhiều Hơn Là Cơ Hội Thứ Hai.

Chúa không chỉ ban cho cơ hội thứ hai; Ngài cho một trăm cơ hội, một triệu cơ hội, bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục lại mối quan hệ với con cái của Ngài. Hãy xem xét Giô-na, tiên tri được giao nhiệm vụ rao giảng cho kẻ thù của mình, nhưng thay vào đó ông lại quay đầu bỏ chạy.

Có những hậu quả cho sự bất tuân của ông, nhưng CHÚA đã cho ông một cơ hội thứ hai. “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-na lần thứ hai rằng: ‘Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và rao cho nó lời Ta đã phán dạy con’” (Giô-na 3:1-2). Chúng ta có thể tin chắc rằng giống như Giô-na đã có một cơ hội khác, Chúa đang ban ân sủng tương tự cho các con trai và con gái hoang đàng.

6. Chúa Đang Chiến Đấu Cho Con Cái Của Chúng Ta.

Cuộc chiến cho những đứa trẻ hoang đàng của chúng ta đang được chiến đấu trong các cõi trời, và Chúa là Chiến Binh Hùng Mạnh. Ngài ở cùng với con cái của chúng ta, và Ngài chiến đấu để cứu chúng. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, Ngài nói, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (Sô-phô-ni 3:17). Thế gian lôi kéo con cái chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Chúa sẽ đánh bại những đồn lũy đó.

7. Chúa Tể Trị Trên Tất Cả.

Chúa tạo ra thế giới và mọi thứ trong đó và Ngài cai trị trên mọi tạo vật của Ngài. Không có gì xảy ra ngoài tầm hiểu biết hoặc sự kiểm soát của Ngài: “Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài” (Cô-lô-se 1:16). Bởi điều đó, chúng ta biết rằng các con đường để những đứa con hoang đàng của chúng ta được rèn luyện nằm trong tầm kiểm soát của Ngài; và trong thời điểm và vì mục đích của Ngài, con cái chúng ta được giải cứu và trở về.

8. Chúa Không Ngạc Nhiên Trước Những Lựa Chọn Của Chúng.

Không có một ngày nào bày ra mà Chúa chưa có kinh nghiệm, và không có điều gì chúng ta làm mà Ngài không biết sẽ xảy ra. Trước khi chúng ta nói ra, thì Ngài đã biết suy nghĩ của chúng ta (Thi Thiên 139: 4). Ngài không hề ngạc nhiên với những gì chúng ta hoặc con cái chúng ta làm vì Ngài nhìn biết tương lai. “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, Nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu” (Châm ngôn 19:21). Sự yên ninh chắc chắn của chúng ta dựa vào việc tin tưởng rằng Chúa biết tương lai cho con cái chúng ta và kế hoạch của Ngài sẽ hoàn thành.

9. Chúa Là Đấng Thành Tín Với Sự Tha Thứ Của Ngài.

Những đứa trẻ hoang đàng cần sự tha thứ, và Chúa hứa rằng nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, thì sẽ được tha thứ (1 Giăng 1: 9). Dụ ngôn này là một hình ảnh đẹp của kiểu lòng thương xót đó. Khi đứa con trai được nhìn thấy từ xa, người cha chạy đến đón nó về nhà và ăn mừng sự trở về. Không có sự lên án, chỉ có sự tha thứ và tình yêu.

Cũng vậy, Chúa hứa sẽ tha thứ cho những đứa trẻ bướng bỉnh. “Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa” (Ê-sai 43:25). Người mẹ và người cha có thể tin chắc rằng Chúa tha thứ cho những đứa trẻ hoang đàng và xóa bỏ sự vi phạm của chúng nếu chúng trở về cùng Ngài.

10. Chúa Mong Muốn Sự Hòa Giải Và Vui Mừng.

Đấng Christ đã đến để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời. Phao-lô viết rằng, “Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người” (2 Cô-rinh-tô 5:19). Trong câu chuyện ngụ ngôn về đồng xu lạc mất trong Kinh Thánh ngay trước câu chuyện ngụ ngôn về đứa con hoang đàng, người chủ đã rất vui mừng khi tìm thấy đồng tiền (Lu-ca 15:9). Cũng như vậy, Đức Chúa Trời và cả thiên đàng cũng vui mừng khi một đứa trẻ hoang đàng được hòa giải và trở về nhà. Giống như người cha trong câu chuyện ngụ ngôn, ông chạy xuống đường để chào đón anh ta với vòng tay rộng mở.

Cha mẹ và gia đình của những con cái hoang đàng, hãy yên nghỉ trong sự bảo đảm rằng Chúa đang làm việc trong giai đoạn này của cuộc đời con bạn. Trong khi bạn chờ đợi sự phục hồi và sự trở lại của chúng với tình yêu và sự an toàn, chúng ta có thể tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, cầu nguyện mà không thôi, và xem cách Chúa làm.

Dịch: Faithful

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like