Home Chuyên Đề Tôi Không Được Chữa Lành – Đó Có Phải Là Ý Chúa?

Tôi Không Được Chữa Lành – Đó Có Phải Là Ý Chúa?

by Sưu Tầm
30 đọc

II Cô-rinh-tô 12:7Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo.”

II Cô-rinh-tô 12:8 “Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi.”

II Cô-rinh-tô 12:9 “Nhưng Chúa phán: ‘Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

Qua nhiều năm tôi đã chăm sóc nhiều người trong mọi hệ phái; tất cả những con người tuyệt vời. Và biết rằng tất cả chúng ta đều có cùng một vị trí trước mặt Chúa, bởi sự công chính là một món quà, nhưng chúng ta rất khác nhau về mức độ TRI THỨC và KINH NGHIỆM và ngay cả ĐỨC TIN.

Tôi phát hiện ra lý do chính mà hầu hết Tín hữu thiếu TRI THỨC là vì họ chưa bao giờ có một thói quen đọc Kinh Thánh. Còn sự thiếu KINH NGHIỆM của họ, trong một phạm vi lớn, đó là vì sự sợ hãi. Nhưng tôi cũng thường thấy con cái của Chúa lúng túng trong ĐỨC TIN của mình vì THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG từ mục sư chia sẻ với họ về phân đoạn Kinh Thánh trên, làm cho họ cảm thấy như, “Vậy, nếu Chúa đã không chữa lành Phao-lô, cớ gì Ngài sẽ chữa lành tôi”? “Xong,” Tôi gần như có thể nghe thấy đức tin của họ đập vào sàn nhà. Mục đích của tôi ở đây không phải là xem thường bất kỳ ai, nhưng là để giúp đỡ ai đó để họ có đức tin trở lại – giống như khi bạn còn là một đứa trẻ. Và bắt đầu nhận lại và giữ vững quyền năng Chúa ban cho bạn để chữa lành. Bởi sự nỗ lực này, tôi có một số câu hỏi về phân đoạn Kinh Thánh trên.

1. Ai đã sai sứ giả này đánh ông Phao-lô? TRẢ LỜI: Từ “đánh” ở đây có nghĩa là đấm với bàn tay nắm chặt lại. Từ này khác với từ dùng cho một căn bệnh.

2. “Một cái dằm đã đâm vào xác thịt” điều này có nghĩa là gì? Trong Dân số ký 33:55 chép rằng “Nhưng nếu các con không đuổi hết dân bản địa đi thì các dân mà các con còn để lại sẽ như gai trong con mắt và như chông nơi hông các con. Chúng sẽ theo quấy nhiễu các con trong đất mình đang ở.

Vậy, đó không phải là một căn bệnh mà là những người bắt bớ họ. Có thể là đánh họ với cái nắm đấm?

Tương tự trong Giô-suê 23:13Thì phải biết chắc rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ không tiếp tục đuổi những dân tộc nầy khỏi anh em nữa. Nhưng chúng sẽ làm lưới và bẫy cho anh em, làm roi đánh vào sườn, làm gai đâm vào mắt, cho đến khi nào anh em bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã ban cho anh em.”

Và trong Các quan xét 2:3Vì thế Ta phán: ‘Ta sẽ chẳng đuổi các dân ấy khỏi các con, nhưng chúng sẽ như gai đâm vào hông các con, và các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các con.’”

Hơn 57 lần từ gai xuất hiện trong Kinh Thánh mà không có một lần nào nói chung với bệnh tật.

Không phải cái đánh thực sự là cái mà ông mà Phao-lô đã đối mặt hầu hết mỗi ngày chăng?

Câu hỏi tiếp theo của tôi là…

3. Nếu đó là một căn bệnh, cớ gì Phao-lô cầu nguyện ba lần cho điều mà nhiều người ngày nay quả quyết rằng, “không phải là ý Chúa”? Cơ đốc nhân vĩ đại nhất đã từng sống, người đã thành lập hội thánh cho Người ngoại và đã giảng đạo cho các vua và trong cung điện Hoàng đế Nê-rô và đã viết sự mầu nhiệm về Tin Lành của Đấng Christ là điều mà dường như không một ai khác biết được, mà ông và Chúa Giê-xu, và sự mặc khải của họ đã trở thành trọng tâm của Tân Ước, người đàn ông mà Chúa Giê-xu đã giao phó Sự Mầu Nhiệm Các Thời Đại, chúng ta có tin rằng ông không biết điều đó không phải là ý Chúa để chữa lành bệnh không? Thật vô lý!!!

Một lần nữa, nếu nó là một căn bệnh…

4. Chỗ nào trong phân đoạn này Chúa nói rằng “Không” với Phao-lô?

Điều này không có trong phân đoạn này. Không có “KHÔNG” ở đây? (Hãy đọc lại phân đoạn này ở trên).

5. Điều này có nghĩa là gì khi Chúa Giê-xu ban cho ân điển? Ân điển luôn luôn là một sự xác chứng tại bất kỳ nơi nào mà nó được tìm thấy. Đó là một câu trả lời “CÓ” hoặc là: Điều gì xảy ra nếu bạn nhận được phán quyết và Chúa nói “Không, ngươi không thể vào Thiên đàng của Ta được vì Ta cứu ngươi bởi ân điển nhưng ngươi KHÔNG nhận những gì ngươi muốn.” Ngài có thể làm điều đó nếu ân điển có thể nghĩa là “KHÔNG”.

II Cô-rinh-tô 1:18Thật, như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì ‘Có’ lúc thì ‘Không’ đâu.”

II Cô-rinh-tô 1:19Vì Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng tôi là Sin-vanh, Ti-mô-thê và tôi đã rao giảng giữa anh em, không phải lúc thì ‘Có’ lúc thì ‘Không’ đâu, nhưng trong Ngài thì luôn luôn ‘Có’.”

II Cô-rinh-tô 1:20Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là ‘Có’. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói ‘A-men để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Vì vậy, những gì tôi đang nói là Phao-lô chỉ cầu nguyện cho một cá nhân đã trở thành kẻ ác, kẻ nhận nhiệm vụ từ ma quỷ để hành hạ vị sứ đồ vĩ đại này với mục đích là làm ông im lặng. Và có khả năng ít nhiều bạn đang có điều giống như vậy chống lại bạn bởi vì cớ đó mà Phao-lô nói rằng, ông có kẻ ác đó nhắm vào ông – vì sự mặc khải kỳ diệu mà ông đã nhận được.

Vì thế, hãy tìm những lời hứa của Chúa và công bố chúng ra cho bản thân của bạn – Ngài sẽ không phán, “Không”!

Dịch: Nau Puih

Nguồn: John Hollar

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like