Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 27: Hãy nên trọn vẹn

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 27: Hãy nên trọn vẹn

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Lời ngỏ:

Ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa thường khuyên bảo con cháu mình trong lứa tuổi cập kê là hãy “thương người thương mình, hơn là thương người mình thương”. Họ nói như vậy cũng có lý do chính đáng. Và có thể chính vì lý do đó mà ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa sẵn sàng gả con gái mình cho người con trai nào hay nhà trai nào đến dạm hỏi và xin cưới với lý do người con trai ấy chủ động yêu thương con gái mình và muốn thành gia thất với con gái mình thì sẽ an tâm để gả con gái cho và tin rằng con gái mình sẽ được nhà chồng, hay chồng chăm sóc trọn đời. Còn nếu theo đuổi người mình yêu thì phải khổ nhiều, vất vả nhiều vì người đó có thể không thương yêu mình mà hắt hủi mình.

Thế hệ ngày nay xem quan điểm trên là lạc hậu vì làm sao có thể sống cả một đời người với người mà mình không yêu không thương. Quan điểm thế hệ trẻ ngày nay đó là cả hai phải yêu thương lẫn nhau chứ không chỉ ở việc “yêu đơn phương, thương một chiều dù là chiều nào”.

Vượt trên cả việc chấp nhận ở đời với người thương mình, Lời Kinh Thánh hôm nay Chúa Giê-xu đã đưa ra một nguyên tắc sống hơn cả đắc nhân tâm, đó là “thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình” Để có thể hiểu và thực hành nguyên tắc sống vĩ đại này chúng ta cần xem Lời Chúa trong Cựu Ước nói thế nào trong mối tương quan đến vấn đề này.

Trong luật pháp của Chúa đã từng ghi rõ là “hãy yêu người lân cận” (Lê 19:18) và “hãy ghét kẻ thù nghịch mình” (Thi 139:21-22). Hiển nhiên, tại đây muốn nói đến việc ghét kẻ thù nghịch của Chúa như là kẻ thù nghịch của mình; nhưng đó là việc ai cũng có thể ghét dễ dàng vì họ là kẻ thù của Chúa, thì cũng chính là kẻ thù nghịch của mình vì mình theo Chúa. Còn việc yêu người lân cận, người gần gũi như chính bản thân mình vì mình là con cái Chúa thì việc làm này không hề đơn giản. Thế nhưng, nếu suy xét và cố gắng nhờ Chúa ban cho thêm tình yêu thương thì cũng có thể thực hiện yêu người đó được. Vì dù sao họ cũng là người ở gần mình, thân cận với mình, có mối quan hệ bà con thân tộc với mình.

Nhưng đó mới chỉ là điều vốn có trong niềm tin truyền thống; Đức Chúa Giê-xu phán bảo một nguyên tắc tiếp theo vượt trên điều đó, và người thực hiện được chính là người thật lòng là môn đồ của Chúa Giê-xu. Sứ mạng đó là: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Mat 5:44). Đây là việc vô cùng khó khăn, và có thể nói là bất khả đối với người bình thường.

Lý do mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải “thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình” đó là: “hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” Bởi vì người tin Chúa không phải là người bình thường như người của thế gian nữa, bởi đức tin mà Chúa đã nhận chúng ta làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta được xưng nhận là công dân Thiên quốc, và hơn nữa còn được nhận làm Thiên tử, Thiên nương trong  Vương Quốc của Đức Chúa Trời, là Đấng đã tể trị vạn vật cách nhân từ và đầy lòng thương xót. Ngài không phân biệt người dữ người lành, kẻ thù hay kẻ hay bắt bớ Ngài. Cũng vậy, bởi sự yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, kẻ bắt bớ chúng ta vì chúng ta biết rằng họ không biết việc làm của mình là xấu, là tội lỗi. Vì nếu họ biết thì đã không làm như vậy. Chính Đức Chúa Giê-xu từng cầu nguyện trên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu 23:34).

Lý do quan trọng hơn trong việc chúng ta cần phải thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình đó là “Các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” Bởi vì Kinh thánh đã bày tỏ nguyên tắc “thương người thương mình, tiếp người tiếp mình” là nguyên tắc của con người bình thường, thậm chí những người có tội, người ngoại không biết và tin Chúa cũng có thể làm được. Vậy thì, nếu con cái Chúa chúng ta chỉ làm được giống như thế thì chúng ta không có Chúa, không tin Chúa cũng làm được rồi. Nhưng nếu đã là con cái Chúa thì chúng ta phải vượt trên điều đó để làm việc của Cha mình làm. Cha chúng ta là Thiên Phụ là bày tỏ: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã yêu kẻ thù nghịch Ngài là những con người sống trên thế gian đầy tăm tối và tội lỗi; và cầu nguyện cho người bắt bớ Ngài, bán Ngài, chối Ngài. Ngài dùng chính tình yêu thương chân thật với sự hy sinh của chính mình cùng lòng nhẫn nại để mong chúng ta là kẻ thù nghịch, kẻ bắt bớ Ngài tỉnh thức mà quay lại. Giống như Phi-e-rơ khóc lóc ăn năn để quay lại với Chúa sau khi chối không biết Chúa Giê-xu đến 3 lần. Giống như Phao-lô đã hạ mình ăn năn để trở về cùng Chúa sau khi bách hại Ngài và những người theo Ngài. 

Kết luận:

Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ bởi vì chúng ta là con cái thật của Chúa, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, ân điển của Ngài nên cầ phải yêu thương người không được sinh ra và không được ở trong tình yêu thương đó. Và tìm cách giúp họ được như mình. Quan trọng hơn nữa đó là Chúa muốn chúng ta trở nên người trọn vẹn giống như Ngài. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên “bằng Đức Chúa Trời”, mà là Cơ đốc nhân chúng ta sẽ trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu trong vai trò của một Con người trọn vẹn. Chúng ta sẽ hiệp làm một trong thân và huyết Chúa Giê-xu để yêu thương và tha thứ cho kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ được tỉnh thức mà ăn năn quay về với Cha để được thương xót.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

Yêu người yêu mình, tiếp người giúp mình là việc đã khó quá rồi Chúa ôi! Nhưng Lời Chúa hôm nay  dạy chúng con phải vượt trên điều đó để yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Ôi Chúa! Nếu với khả năng và sức lực của bản thân chúng con thì không thể làm và không làm được.

Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm sâu nhiệm tình yêu thương của Chúa để rồi chúng con biết tha thứ cho kẻ thù và thương yêu họ vì họ quá thiếu thốn tình yêu và trải nhiều cay đắng trong cuộc đời đến mức đã sống bất cần đời, sống để trả thù đời, sống trong ghen ghét và hận thù.

Lạy Cha! Ngài là Đấng trọn vẹn trong tình yêu và muốn dùng tình yêu bằng sự sẵn sàng hy sinh để chinh phục con người tội lỗi chúng con và khiến chúng con tỉnh thức, ăn năn và trở về cùng Cha là Đấng tạo dựng, chăm sóc và có chương trình tốt lành cho chúng con. Nguyện xin Chúa giúp chúng con trọn vẹn giống như điều Ngài muốn vì chúng con là con cái yêu dấu của Ngài.

Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like