Home Dưỡng Linh Chúa Lên Trời Để Chúng Con Được Phước

Chúa Lên Trời Để Chúng Con Được Phước

by Ân Điển
30 đọc

40 ngày sau Lễ Phục Sinh là Lễ Thăng Thiên. Ở những đất nước mà Cơ đốc giáo là quốc giáo người ta cử hành Lễ Thăng Thiên vào ngày Thứ Năm và ngày Chúa Nhật sau đó thánh lễ thờ phượng cũng đặc biệt hướng đến kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu về cùng Cha.

Những ngày cuối của chức vụ Ngài trên đất, Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói trước cho các môn đệ rằng Ngài sẽ về cùng Cha, chuẩn bị họ để họ tiếp tục làm công việc của Ngài. Phúc Âm Giăng có 3 chỗ Ngài nói về điều nầy, tất cả đều là để chuẩn bị trước cho các môn đệ:

Thật vậy, Ta bảo các con: Người nào tin Ta, thì cũng sẽ làm những việc Ta làm, và còn làm nhiều việc vĩ đại hơn nữa, vì Ta trở về với Cha.  (Giăng 14:12)

Việc Chúa rời họ không nên là một lý do buồn rầu, ngược lại các môn đệ phải vui mừng, vì Thầy của họ về cùng Cha, Đấng cao trọng hơn:

Các con đã nghe Ta bảo: Ta sắp ra đi, nhưng Ta sẽ trở lại cùng các con; nếu các con yêu kính Ta, các con hẳn mừng rỡ vì Ta sắp về cùng Cha; Ngài cao trọng hơn Ta.  (Giăng 14:28)

Chúa Giê-xu về với Cha và sẽ có một sự thay đổi đem lại lợi ích lớn cho các môn đệ. Đức Thánh Linh, Đấng Phù Hộ sẽ đến cùng họ, nhưng chỉ sau khi Chúa ra đi.

Nhưng Ta bảo các con sự thật này: Ta ra đi là ích lợi cho các con, vì nếu Ta không đi thì Đấng Phù Hộ sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến cùng các con.  (Giăng 16:7)

Và rồi sự thăng thiên của Chúa Giê-xu đã được ký thuật lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11 như sau:

 9 Sau khi phán dạy xong các lời ấy, Chúa được tiếp đón về trời, đang lúc các môn đệ nhìn theo Ngài, một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không còn trông thấy nữa. 10 Họ còn chăm chú nhìn theo Ngài lên trời, bỗng có hai người nam mặc áo trắng hiện ra đứng bên họ, 11 bảo: “Các người Ga-li-lê kia, sao các anh cứ đứng nhìn lên trời làm gì? Đức Giê-xu này vừa được tiếp đón về trời khỏi các anh cũng sẽ trở lại như cách các anh thấy Ngài lên trời vậy!”

Những sự việc siêu nhiên, kỳ diệu xảy ra sau khi Chúa Giê-xu về trời 10 ngày sau đó trên các môn đệ chứng minh những điều Ngài đã phán trước. Đức Thánh Linh đã được ban cho để các môn đệ làm những việc Thầy mình đã làm và còn làm những việc lớn hơn thế nữa. Một con người hèn nhát, chối Chúa như Phi-e-rơ được Thánh Linh đầy dẫy, đã can đảm đứng lên giảng bài giảng đầu tiên khiến hơn 3000 người tin nhận Chúa. Những phép lạ dấu kỳ xảy ra sau khi Chúa Giê-xu về cùng Cha.

Một ngàn năm trước đó, huyền nhiệm về sự thăng thiên và chức vụ tế lễ của Chúa Giê-xu, Đấng làm xong sự cứu chuộc, sống lại và lên trời, và hiện Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, đã được Thánh Linh cảm ứng để nhà thơ, nhạc sĩ, vua và cũng là tiên tri nói trước trong Thánh Thi 110:1 “CHÚA phán với Chúa tôi: “Hãy ngồi bên phải ta, Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi làm bệ dưới chân ngươi.”

Chúa Giê-xu đang đồng trị với Đức Chúa Trời trong Vương Triều vinh hiển đời đời, chứ không phải vương triều của đất nước trần gian. Các môn đồ đã hiểu ra sự sai lầm của mình khi mong đợi một Đấng Mê-si-a lập lại thời hoàng kim của Đa-vít. Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên họ biết thầy mình một cách rõ ràng hơn và ý thức hơn sự phục vụ Ngài. Bạn và tôi đang tin và phục vụ Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, Đấng cai trị đời đời trong một thế giới khác với thế giới hư mất và chóng qua nầy.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ngồi bên hữu Chúa Cha để cầu thay và biện hộ cho chúng ta như một trạng sư bênh vực chúng ta trong sự yếu đuối dễ lầm lỗi, dễ phạm tội của con người (1 Giăng 2:1). Ngài bênh vực chúng ta trước mọi sự kiện cáo của Sa-tan (Gióp 1:6-12) và cả tiếng nói kiện cáo của lòng chúng ta (1 Giăng 3:20). Nghĩ đến điều nầy tôi cảm thấy lòng được an ủi vô cùng và thêm vững lòng tin cậy Chúa. Đấng Trạng Sư bên hữu Đức Chúa Trời đang biện hộ cho tôi bằng chính sự công nghĩa mà Ngài đã trả thay trên thập tự giá cho tôi, bằng giá của sinh mạng Ngài.

Bạn ơi, bạn đang thờ phượng Đức Chúa Trời ở một nhà thờ và đang ở trong nơi chí thánh với Ngài, hay bạn đang thờ phượng trong một góc nhỏ vắng vẻ chẳng có ai? Bạn có biết sự thờ phượng của mình đang nối kết ở nơi chí thánh trên trời, nơi Chúa Giê-xu đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để cầu thay cho những ai đang đến gần Đức Chúa Trời ở dưới đất nầy chăng (Hê-bơ-rơ 7:25)? Thật tuyệt vời, có phải không?

Và bạn ơi, hãy chấp đôi cánh bay lên cao vì biết rằng Chúa Giê-xu đang cầu thay để bạn được trưởng thành, được tầm thước vóc giạc như Chúa Giê-xu, để ban có đủ sức mạnh để giương nổi cung đồng. Mắt bạn hãy hướng về Ngài, như Ê-tiên nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời (Công Vụ. 7:55-56) Ngài đang cầu nguyện để Ê-tiên được an ủi, được thêm sức trong giờ phút nguy nan nhất của đời ông. Ê-tiên thật đã bay cao, đã vượt các tầng mây đến nơi ông thấy Chúa của ông đứng đó, ở bên hữu Đức Chúa Trời.

Trong giao khổ của đời sống chức vụ Phao-lô bao lần bị đòn roi, bị nguy khốn, bị thất vọng vì những con người giả dối… phải chăng ông có thể chịu đựng nổi là vì Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời đã cầu thay cho ông? Chắc chắn là như vậy!

Bạn thật an lòng khi ra khỏi nhà và trên bước đường vào sở làm, vào sự va chạm mỗi ngày với công việc, với những người yêu mình, những người ghét mình chung quanh… vì biết rằng có ai đó ở nhà đang cầu nguyện cho bạn. Tôi ước ao lòng bạn sẽ vững an hơn khi biết ngoài cái người yêu dấu đó ra, còn có Chúa Giê-xu, Đấng vinh diệu, Đấng yêu thương, Đấng đầy dẫy nhân từ và thương xót cũng đang cầu nguyện cho bạn.

Bạn đang bị những áp lực trong công việc Chúa khiến gần như ngã lòng, buông xuôi mọi sự chăng? Chúa Giê-xu đang cầu thay để bạn được sức mới để ngồi dậy, để đứng lên tiếp tục.

Bạn đang thất vọng vì mình đã làm, làm và làm rất nhiều nhưng công việc không kết quả! Người bạn chăm sóc, thương mến, chia sẻ lời Chúa vẫn dửng dưng, vô cảm. Rồi bạn ray rứt đặt câu hỏi: Không biết Chúa có dùng mình hay không? Bạn ơi, đừng quên Chúa Giê-xu đang cầu thay cho bạn và cho công việc mà bạn đang làm. Hơn thế nữa, Ngài cũng đang đồng hành với bạn để chiếm hữu tấm lòng, linh hồn của người đó cho Ngài.

Hay bạn sắp sửa đối đầu với một thử thách lớn mà hoàn cảnh sẽ đưa đến như ông Phi-e-rơ trong đêm tối cuối cùng với Chúa? Tôi nghĩ thầm, Chúa đã biết hết cơ mà, Ngài biết ông sẽ yếu đuối, sẽ chối như chưa từng biết Ngài. Đau lắm! Bạn ơi, thế mà Chúa vẫn yêu ông, Ngài bảo thế nầy: “Hỡi Si-môn, Si-môn, Sa-tan đòi sàng sảy con như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho con hầu cho đức tin con không thiếu thốn.” (Lu-ca 22:31) Cảm ơn Chúa vì Ngài thấy trước và đang thấy những cảnh nghiệt ngã trên đường đời chúng ta và vẫn cầu thay. Chúng ta sẽ chiến thắng vì có Đấng cầu thay đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời.

Hãy cầu nguyện cùng tôi

Lạy Chúa Giê-xu, lễ thăng thiên năm nay con thấy vững tâm và được an ủi biết bao khi nhớ rằng Chúa đang đứng bên Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho con. Bởi Chúa biết con người của con, năng lực giới hạn cùng những gì con không thể thấy trước và với lòng yêu thương vô hạn, nên Chúa không ngừng cầu thay cho con mà có khi con không hề biết. Con biết ơn Chúa, Đấng vinh diệu và đắc thắng. Con tôn cao Danh Ngài. Amen!

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like