Home Dưỡng Linh Bạn Có Thể Tìm Được Tự Do Thật Ở Đâu?

Bạn Có Thể Tìm Được Tự Do Thật Ở Đâu?

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”Giăng 8:36

Thế gian này định nghĩa tự do như là một cuộc sống mà không có bất kỳ một hạn chế nào: “Tôi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, không ai có quyền bắt tôi làm gì cả.”  Người khác có thể thật khó chịu vì bạn, nhưng bạn có quyền làm theo ý mình. Người đời nói bạn có tự do của bạn, nhưng như vậy thật ích kỷ.

Kinh Thánh chép cách duy nhất có tự do thật là qua Chúa Giê-xu: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36)

Tự do thật nghĩa là thoát khỏi sợ hãi, không còn bị trói buộc vì tội lỗi, lo lắng, cay đắng, và sự chết. Sự tự do là để từ bỏ lối sống giả hình bởi vì chúng ta được tự do để được là chính con người thật của mình, con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

Làm sao dứt bỏ được những sợ hãi đó? Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời bạn. Hãy để tình yêu và sự chữa lành của Ngài giải phóng bạn!  Sứ đồ Giăng viết, “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương; nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi.” (1 Giăng 4:18a)

Khi bạn nhận ra rằng Chúa yêu thương bạn biết bao, bạn sẽ bắt đầu sống trong tự do thật.

Trong thực tế, bạn thờ phượng Chúa khi bạn nhận ra rằng “Chúa là tình yêu thương.”  Hành động thờ phượng đó khẳng định rằng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc, rộng lượng và chúng ta có thể nương dựa vào tình yêu Chúa dành cho chúng ta. (1Giăng 4:16a). Hãy thoát khỏi sự trói buộc để tận hưởng trọn vẹn sự tự do thật trong tình yêu của Chúa ngay hôm nay.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like