Home Dưỡng Linh Thánh Thi 6: 4-10 – Xin Cứu Linh Hồn Con

Thánh Thi 6: 4-10 – Xin Cứu Linh Hồn Con

by Ân Điển
30 đọc

“Xin trở lại, Chúa ôi, xin cứu linh hồn con;
Xin cứu con vì tình thương của Ngài.”
(Thánh Thi 6: 4-10)

Có bao giờ bạn có cảm giác bị Chúa lìa bỏ chưa? Bạn giống như một kẻ sắp chết. Bạn thở than, rên rỉ đến kiệt lực. Bạn khóc nhiều đến nỗi như mưa dầm trong nước mắt. Bạn khóc nhiều đến nỗi mắt bạn hốc hác vì sầu khổ… Các kẻ thù là lý do khiến mắt bạn trở nên mờ yếu. Bạn như một người già nua dẫu ở giữa tuổi thanh xuân! Tình trạng của bạn thảm thương đến độ nếu Chúa không trở lại, không cứu giúp, bạn sẽ chết mất, không còn hy vọng nữa! Đó là tâm trạng của tác giả bài Thánh Thi 6.

Người sống cho đức tin mình thường có lắm kẻ thù. Các thế lực thù địch muốn hãm hại cuộc đời bạn, kéo bạn ra khỏi Chúa và khiến bạn ngã quị. Trong quyển Bình An Với Chúa, ông Billy Graham có nói tới 3 kẻ thù chính của Cơ đốc nhân, đó là ma quỉ, thế gian và bản ngã của xác thịt. Đây là 3 thực tại đang tấn công chúng ta. Trong trận chiến đó, không có Chúa ở cùng làm sao chúng ta có thể thắng nổi.

Ma quỉ, được Kinh Thánh gọi bằng những cái tên khác nhau để chỉ uy lực có giới hạn của nó – nó được gọi là “chúa đời này”, “vua chúa thế gian này”, “vua cầm quyền chốn không trung” (2 Cô-rinh-tô 4:4; Giăng 12:31; Ê-phê-sô 2:2); và theo những việc làm gian ác của nó – Kinh Thánh gọi nó là “kẻ ác”, “ma quỉ”, “kẻ giết người”, “kẻ nói dối và cha sự dối trá”, “kẻ thù nghịch” tìm cách cắn nuốt, “con rắn xưa” và “kẻ kiện cáo anh em chúng ta” (Ma-thi-ơ 13:19; Lu-ca 4:33; Giăng 8:44; 1 Phi-e-rơ 5:8; Khải Huyền 12:9-10).

Ma quỉ không thể làm gì được bạn nếu bạn sống tiết độ, tỉnh thức, giữ vững đức tin của mình và chống cự lại nó (I Phi-e-rơ 5:8-9). Gia-cơ khuyên chúng ta “hãy chống cự ma quỉ thì nó sẽ lánh xa anh chị em” (Gia-cơ 4:7).

Kẻ thù thứ hai của Cơ đốc nhân là thế gian, đang giăng những cái bẫy rất hấp dẫn của tiền bạc, của danh vọng, địa vị, của khôn ngoan đời nầy như khi xưa nó đã dùng để cám dỗ Chúa của chúng ta (Ma-thi-ơ 4:1-10). Chúa Giê-xu đã nói không với tất cả những điều cám dỗ ấy. Cuối cùng Ngài đã chiến thắng và ma quỉ đã tạm lánh xa Ngài (Lu-ca 4:13). Chúa Giê-xu của chúng ta công bố Ngài đã chiến thắng thế gian rồi  (Giăng 16:33), vậy nên chúng ta có lý do để vững lòng. Vì biết rằng vì mình đã được sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì chắc chắn thắng hơn thế gian; và điều đem lại sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. (1 Giăng 5:4)

Kẻ thù thứ ba mà tôi cho là thật nguy hiểm, vì đó là chính con người cũ của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nhận diện kẻ thù từ bên ngoài, nhưng khó thấy hơn khi kẻ thù đó là con người cũ, thói quen tội lỗi cũ, nếp sống cũ chỗi dậy lấn áp cuộc đời đang được Chúa đổi mới từng ngày.

Con người cũ phải được từ bỏ mỗi ngày, như một cái chết trên thập tự giá. Bởi thế nên Phao-lô nói: Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. (Ga-la-ti 2:20). Đó chính là cách để chúng ta chiến thắng được bản ngã và có thể nói với những con người ác bên trong như lời của câu 8 và 9 của Thánh Thi 6:

Hãy dang xa khỏi tôi, hỡi các người, là mọi kẻ làm ác,
Vì Chúa đã nghe tiếng kêu cầu của tôi.
Chúa đã nghe lời cầu xin của tôi;
Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi.

Cảm tạ Chúa, vì cảm giác như Chúa đã xây lưng với mình chỉ là một cảm giác trong lúc tuyệt vọng. Còn thực tại là lời hứa đời đời không đổi thay của Chúa Giê-xu: “Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20b). Chúa Giê-xu đang ở cùng với chúng ta qua Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu đang giúp chúng ta qua Thánh Linh Ngài để chiến thắng ma quỉ, thế gian và bản ngã xác thịt của chúng ta. Để lời cầu nguyện cuối của bài thơ …

Nguyện tất cả kẻ thù của tôi sẽ bị hổ thẹn và khủng hoảng;
Nguyện chúng sẽ phải thối lui và bị nhục nhã thình lình.

… sẽ là một thực tại chiến thắng mà chúng ta kinh nghiệm được trong đời sống theo Chúa của mình.

Lời cầu nguyện cho hôm nay

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa Giê-xu đã chiến thắng và đang ở gần bên con mỗi giờ phút trong cuộc đời bởi Thánh Linh Ngài. Con sẽ không bao giờ mất hy vọng vì Chúa mãi ở cùng con. Amen

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like