Home Tôi Viết Bài Thơ: KHAI TRÌNH

Bài Thơ: KHAI TRÌNH

by Thanh Hữu
30 đọc

“Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:12)

Mỗi năm ta phải tường trình,
Lợi tức thu nhập mà mình làm ra.
Để cho sở thuế kiểm tra,
“Refund” trả lại thuế ta đóng vào.

Là công dân nước Trời cao,
Khai trình mọi việc Chúa giao trong đời. 
Bởi tình yêu Chúa phục hồi,
Cho ta quốc tịch vào nơi thiên đàng.

Đang khi còn sống trần gian,
Chúa trao cơ hội mở mang nước Ngài.
Cho ta năng lực triển khai,
Cho ta ân tứ, tiền tài, thời gian.

Sống theo mục đích Ngài ban, 
Tín trung giữa cảnh gian nan nhọc nhằn.
Vững lòng đối diện khó khăn,
Quyết tâm tin cậy không than trách gì.

Tất cả hoạt động chuyển di,
Tất cả quyết định thực thi trong đời.
Tất cả ngôn ngữ thành lời, 
Đều được ghi nhận để tôi khai trình.

Tùy theo cách sống của mình,
Tùy theo trung tín hành trình đức tin.
Khiêm nhu danh Chúa quang vinh ,
Yêu thương rao giảng tận tình Phúc âm.

Chúa biết lòng, trí, hồn thân,
Ngài sẽ kết toán ban phần thưởng cho.
Vui lên tình Chúa khôn dò,
Tạ ơn phần thưởng ban cho lạ lùng

Tôn vinh chúc tụng không ngừng,
Mừng vui nhảy múa giữa khung đền vàng.
Nhìn ngôi Thiên Chúa vinh quang,
Cùng bao dân thánh ca vang vút trời.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like