Home Chuyên Đề Cơ-Đốc Nhân Không Đến Hội Thánh – Phần 1: Lý do để không đến hội thánh

Cơ-Đốc Nhân Không Đến Hội Thánh – Phần 1: Lý do để không đến hội thánh

by Crosswalk.com
30 đọc

“Tôi yêu Chúa Giê-xu, nhưng tôi không đến hội thánh.”

Đây là lời mở đầu của một cuộc trò chuyện mà tôi đã có vô số lần với những người thuộc mọi lứa tuổi, bối cảnh xã hội và kinh nghiệm khác nhau.

Cũng như: “Tôi là một Cơ-đốc nhân, nhưng tôi không phải đi hội thánh để yêu mến Chúa Giê-xu.”

Thật vậy. Chúng ta chắc chắn không phải làm bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng ta cũng không phải dựa trên các công việc của chúng ta hoặc việc tham dự hội thánh.

Nhưng cũng đúng khi chúng ta đầu phục cuộc sống của mình cho Ngài, chúng ta tự nhiên mong muốn học hỏi thêm về Ngài, trở thành một phần của thân thể Đấng Christ và chịu trách nhiệm và hướng tới sự thánh hóa. Chúng ta được kêu gọi để sống một đức tin tích cực.

Một trong những câu Kinh Thánh yêu thích của tôi là II Côrinhtô 5:17, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”

Khi chúng ta thực sự ăn năn, đầu phục và chọn bước đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta được ban cho một tấm lòng mới, một tấm lòng mong muốn sự tin kính và thánh khiết. Chúng ta có cơ hội lựa chọn hàng ngày để bỏ lại cuộc sống quá khứ của chúng ta phía sau và tiến về phía trước với cuộc sống công bình mà Ngài đã đặt ra cho chúng ta.

Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.” I Giăng 2:6.

Tôi được cứu năm 19 tuổi tại Hội thánh Mars Hill của Mục sư Mark Driscoll (một vài năm trước khi hội thánh của ông đóng cửa.)

Khi chồng tôi và tôi đính hôn và kết hôn lần đầu, chúng tôi cùng nhau tham gia Hội thánh Mars Hill. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy “nóng cháy” và rất thất vọng với hội thánh vì nhiều lý do, thậm chí rất lâu trước khi tất cả đều sụp đổ do tội lỗi của mục sư và những hoàn cảnh khác.

Chúng tôi đã thấy những người tuyên bố yêu mến Chúa Giê-xu làm tổn thương những người xung quanh họ một cách sâu sắc.

Chúng tôi đã chứng kiến ​​các việc làm, ly dị, đạo đức giả, tham lam và kiêu ngạo.

Chúng tôi đã thấy một số người bạn thân nhất của chúng tôi rời khỏi hội thánh vì những lý do nêu trên và nhiều điều khác nữa. Chúng tôi đã bị tổn thương sâu sắc do hội thánh gây ra và đã thấy những người đi hội thánh trung tín trở nên cay đắng, giận dữ hay tan vỡ vì những sự kiện này xảy ra.

Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi không ngồi sau màn hình máy tính, thiếu sự đồng cảm hoặc lòng từ bi đối với nỗi đau mà nhiều người trong số các bạn có thể cảm thấy. Tất cả đều rất thực tế và tôi cũng đã trải qua nó.

Và tôi cũng không phớt lờ sự thật rằng hội thánh đầy những người tội lỗi và rằng có nỗi đau lớn và nhiều thứ đến cùng với nó.

Tôi chỉ đơn giản là hướng mắt của mình lên Chúa Giê-xu, tác giả và người hoàn thiện đức tin và niềm hy vọng của tôi.

Tôi đã lựa chọn để không cho phép những người tội lỗi, tan vỡ của hội thánh (những người trông giống tôi) là một hòn đá vấp chân khiến tôi xa cách Cha Thiên Thượng vô tội, trọn vẹn và yêu thương của tôi, Đấng muốn kéo chúng ta lại gần Ngài.

Đầu tiên hội thánh không phải là một tòa nhà hoặc một tập hợp các chương trình hoặc sự kiện. Đó là một gia đình. Một gia đình đổ vỡ, vâng. Nhưng một gia đình hơn thế, tìm kiếm Chúa để yêu thương nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn và chia sẻ ánh sáng trong một thế giới tràn đầy tối tăm.

Chúng ta thấy trong suốt Kinh Thánh rằng chính Ngài là một phần của hội thánh. Các sứ đồ của Ngài cũng vậy.

Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành.  Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Hê-bơ-rơ 10:24-25

Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể.” I Cô-rinh-tô 12:12-14

Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ.” Ê-phê-sô 4:11-12

Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 1:9Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

Tôi hoàn toàn hiểu rằng ‘Giáo hội’ với các tòa nhà to lớn, quán cà phê và những người lãnh đạo thờ phượng nổi tiếng với quần bò bó có thể không phải là những gì Đấng Christ có trong tâm trí. Và chúng ta phải khôn ngoan và sáng suốt khi chọn một hội thánh để đảm bảo rằng tại đó tin Kinh Thánh và giảng dạy Kinh Thánh.

Nhưng mặc dù một số hội thánh có thể không giống như hội thánh trong thời của Chúa Giê-xu, nhưng nó vẫn được tạo thành từ những người yêu Chúa (mặc dù không hoàn hảo) và đến với nhau để lắng nghe lời Ngài.

Trong khi ngữ cảnh đã thay đổi, nhiệm vụ vẫn giữ nguyên – để tôn cao Chúa và môn đệ hóa. Mặc dù cách chúng ta làm mọi thứ ngày nay có thể khác một chút so với thế kỷ thứ nhất tại Rô-ma, nhưng đó là nhiệm vụ và chiến lược tương tự thúc đẩy chúng ta tiến lên; nhóm họp để thờ phượng, kết nối trong cộng đồng, huấn luyện các môn đệ.

Tôi gần như có thể nghe một số suy nghĩ của các bạn khi tôi viết điều này:

Thờ phượng quá chán.

Không có đủ mục sư.

Tôi có quá nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc đời tôi.

Chồng/vợ tôi không muốn đi vì vậy tôi không đi.

Mọi người không chào đón.

Đó là một trải nghiệm khó xử.

Đó không phải là hội thánh mà Chúa Giê-xu đã thiết kế.

Vướng con nít nên thật khó để đến đó.

Và, tất nhiên, phổ biến nhất:

Hội thánh là một thiết kế của đoàn thể được tạo ra bởi con người để tiêu tốn tiền; nó là nơi khuyến khích tôn giáo hơn là đức tin và mối quan hệ.

Tôi đã nghe tất cả điều đó. Và, thành thật mà nói, nhiều điều trong số những điều này tôi đã từng nghĩ.

Tôi cũng không nghi ngờ hay kiểm tra lại.

Nhưng, các bạn, chúng ta sẽ làm thế nào để sửa chữa những gì bị đổ vỡ trong hội thánh hoặc giúp đỡ các tín hữu trong hội thánh nếu chúng ta từ chối là một phần của nó?

Nếu bạn đánh giá cuộc sống của bạn ngày hôm nay, bạn lựa chọn sự bận rộn hay cay đắng trong việc thờ phượng?

Chúng ta có thể ngồi đằng sau những lời chỉ trích hoặc chúng ta có thể sống một niềm tin tích cực – phục vụ và tham gia – tạo ra những thay đổi thực sự, yêu thương người thật, sống cuộc sống cùng với nỗi đau thực sự.

Kẻ thù có chiến lược. Nó đã đến để cướp, giết và phá hủy đức tin của bạn, mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với những tín hữu khác.

Nếu chúng ta thường xuyên chọn ngủ thêm vào các ngày Chúa nhật và ăn sáng với gia đình thay vì hội thánh, nếu chúng ta chọn một đêm uống rượu thay vì cộng đồng chân chính, chia sẻ cuộc sống thực với nhau và sống thánh khiết, thì chúng ta không tạo nên sự khác biệt trong hội thánh mà chúng ta có thể hoặc không thể thấy quá nhiều nan đề trong đó.

(Còn nữa)

Dịch: Faithful

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Cơ-Đốc Nhân Không Đến Hội Thánh – Phần 2 và hết: Điều Chúa thực sự muốn cho sự nhóm lại

Bình Luận:

You may also like