Home Thánh Kinh Hàng Ngày Đức Chúa Trời Của Chúng Ta Làm Được Mọi Sự

Đức Chúa Trời Của Chúng Ta Làm Được Mọi Sự

by Christianstt.com
30 đọc

“Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” – Giê-rê-mi 32:17

Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của con!

Chỉ một mình Ngài là Cha – là Chúa của con. Ngài là đầu tiên và cuối cùng; ngoài Ngài ra không có Đức Chúa Trời nào khác (Ê-sai 44:6). Không có một Đấng nào khác có thể làm trổi hơn điều lòng con ao ước ngoài Chúa. Trời đất muôn vật và các loài thọ tạo đẹp đẽ đều từ Ngài mà ra. Bởi công việc tay Ngài, toàn cõi vũ trụ đứng vững và hoạt động cách trật tự đến đáng kinh ngạc.

Bởi quyền năng rất lớn, khi xưa, Đức Chúa Trời đã giải phóng dân sự ra khỏi ách nô lệ. Ngài khiến cho kẻ thù địch khiếp sợ và thế gian kinh ngạc trước quyền phép lớn lao của Ngài. Ngài gọi kẻ chết sống lại, khiến người son sẻ được sanh nở, người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi. Ngài tiếp nhận những người đau ốm, yên ủi, rịt lành tổn thương và bày tỏ cho họ ý muốn tốt đẹp trọn vẹn cho những người Ngài chọn. Đất khô cằn sanh bông trái và vầng đá phải cất tiếng ngợi khen. Đức Chúa Trời hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.

Tạ ơn Cha vì từ khi núi non chưa sinh ra, mắt Ngài đã thấy thể chất vô hình của con. Ngài biết rõ ý tưởng và đường lối con. Sự tri thức của Ngài thật kì diệu quá cho con, cao đến nỗi con không với kịp (Thi-thiên 139:6, 16). Cảm ơn Ngài đã dạy dỗ con đi theo con đường đúng đắn và trở nên khác biệt trong thế giới này.

Con biết và tin chắc rằng Ngài có thể làm mọi việc trổi hơn mọi điều chúng con cầu xin hoặc suy tưởng. Đôi lúc ma quỷ đem những lời dối trá vào tư tưởng con, khiến con mặc cảm và nghĩ rằng mình không có giá trị trước mặt Chúa; không địa vị, không chức tước, không đẹp đẽ và hoàn toàn sứt mẻ. Nhưng tạ ơn Chúa vì cách Ngài nhìn con không giống như cách con nhìn bản thân mình. Ngài đã gọi con bằng tên và chẳng kể sự không hoàn hảo của con.

Thế gian đầy dẫy những người có năng lực, tài giỏi, đẹp đẽ, có địa vị. Nhưng những điều đó không phản ánh giá trị thực sự của họ trước mặt Chúa. Sự khôn ngoan của thế gian được ví là rồ dại trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình (Giê-rê-mi 17:7). Ngài gọi con và chọn mỗi chúng con, không nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Và Ngài vui mừng chúng con là những kẻ yếu đuối ít năng lực, vì sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng con.

Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:28). Nên con rất đỗi vui mừng khoe mình về sự yếu đuối con, sẵn sàng chịu đựng sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khó khăn; vì khi con yếu đuối, ấy là lúc con mạnh mẽ vì sức mạnh của Đấng Christ ở trong con (2 Cô-rinh-tô 12:9-10).

Con công bố rằng con là tạo vật đẹp đẽ và giá trị trước mặt Chúa. Con là con của Ngài –Đức Chúa Trời vĩ đại khôn ngoan – Đấng nắm giữ quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân loại. Xin tha thứ cho sự yếu đuối của con và cất đi mọi lo lắng, nghi ngờ và những điều không đến từ Chúa; biến đổi con trở thành người Ngài muốn. Con khao khát sự mật thiết với Ngài mỗi ngày và vững tin chờ đợi trong sự vui mừng, dù bất kể kế hoạch của Ngài dành cho con như thế nào.

Con trông cậy quyền phép lớn lao của Đức Chúa Trời và phó thác đời sống con cho Ngài. Vì Ngài có thể đem sự đẹp đẽ ra từ đống tro tàn. Chẳng có điều gì quá khó đối với Đức Chúa Trời. Mặc cảm tự ti sẽ không còn ảnh hưởng đến con nữa. Con vui mừng khi được làm bình gốm của Ngài. Xin hãy dùng con như một nguồn phước cho những người xung quanh. Nguyện thế giới sẽ nhìn thấy quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua đời sống con. Nguyện Danh Ngài được Vinh hiển đời đời!

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

Thi-thiên 147:5 “Chúa của chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.”

2 Cô-rinh-tô 9:8 “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.”

Ma-thi-ơ 7:7 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

2 Cô-rinh-tô 9:10 “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa.”

Giê-rê-mi 17:7-8 “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.”

Đa-ni-ên 4:35 “Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like